U petak, 08. srpnja 2022. godine održano je pisano i usmeno testiranje prijavljenih kandidata na natječaj za posao stručnog suradnika/stručne suradnice u uredu LAG-a Brač.

Povjerenstvo za odabir kandidata na osnovu rezultata pisanog i usmenog testiranja prijavljenih kandidata donijelo je Odluku o odbijanju zaposlenja testiranih kandidata zbog neodgovarajućih vještina potrebnih za rad u uredu LAG-a Brač.

Zahvaljujemo se na interesu za rad koji ste pokazali  za ovo radno mjesto. Vaše prijave bit ćemo slobodni zadržati u bazi  potencijalnih kandidata i moguću buduću suradnju na projektima.