Upravni odbor LAG-a Brač na sjednici održanoj 23. rujna 2022. godine donio je odluku o  izmjeni LAG Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.1./4 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.”

Natječaj TO 1.1.1./4 objavljen 17. siječnja 2022. mijenja se sukladno izmijenjenoj Lokalnoj razvojnoj strategiji 2014.-2020. LAG-a Brač i Planu provedbe LRS 2014.-2020. LAG-a Brač za koju je podnesen Zahtjev za promjenu 19. rujna 2022. godine.

Tekst LAG Natječaja mijenja se u sljedećem dijelu na trećoj stranici – 1 Opće odredbe 1.1 Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja, dio iz teksta:

“Raspoloživa sredstva: 3.828.267,78 HRK” mijenja se i glasi:

“Raspoloživa sredstva: 4.197.366,85 HRK”

Tekst Natječaja u ostalim dijelovima ostaje nepromijenjen kao i pripadajući obrasci i prilozi Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.1./4 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Odluku o izmjeni LAG Natječaja možete preuzeti putem ovog linka: Odluka o izmjeni LAG Natječaja TO 1.1.1.-4

Izmijenjeni LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1./4 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” možete preuzeti putem ovog linka: LAG_natječaj_TO_1.1.1.-4_LRS LAG Brač 2014-2020_v.1.1.