Prema Odluci o donošenju Programa demografskih mjera poticanja mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća na području Splitsko–dalmatinske županije za 2021 godinu.(„Službeni glasnik Splitsko–dalmatinske županije“ broj 17/21), Župan Splitsko–dalmatinske županije objavljuje JAVNI NATJEČAJ za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa demografskih mjera poticanja mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća na području Splitsko–dalmatinske županije za 2021. godinu.

Cilj Natječaja je stvoriti osnovne uvjete za ostanak i doseljavanje mladih obitelji u ruralna područja Splitsko–dalmatinske županije radi demografske obnove i povećanja broja stanovništva te ravnomjernog gospodarskog razvoja Županije.

Što se našeg otoka tiče, poticaji se odnose na:

   

Bespovratna sredstva, u vidu poticaja, dodjeljivat će se za rješavanje stambenog pitanja mladim obiteljima koji namjeravaju trajno živjeti na tim područjima.

Program  sufinanciranja ostvaruje se kroz poticaj za:

a) kupnju građevinskog zemljišta za izgradnju kuće za stanovanje za koje zemljište cijena po kvadratu mora odgovarati tržišnoj cijeni građevinskog zemljišta na odnosnom području. Sufinancirat će se samo ugovori o kupoprodaji sklopljeni u razdoblju od 01.11.2019. godine do dana podnošenja prijave na Natječaj. Na kupljenom zemljištu treba ishoditi vlasnički list za kupljeno zemljište na ime prijavitelja. Pri kupnji građevinskog zemljišta, neće se priznavati trošak kupnje na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljen između roditelja i djece, svekra i svekrve s nevjestom ili punca i punice sa zetom. Kupac građevinskog zemljišta ima obvezu započeti gradnju kuće na kupljenom zemljištu u što skorijem roku, a useljivu stambenu jedinicu u toj kući mora dovršiti najdalje u roku četiri (4) godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava

b) kupnju kuće za stanovanje čija cijena po kvadratu mora odgovarati tržišnoj cijeni na odnosnom području. Sufinancirat će se samo ugovori o kupoprodaji sklopljeni u razdoblju od 01.11.2019. godine do dana podnošenja prijave na Natječaj.

Za kupljenu kuću treba priložiti kupoprodajni ugovor, ishoditi vlasnički list na ime prijavitelja za kupljenu kuću i priložiti akt o legalnosti predmetne kuće (odgovarajući akt za uporabu građevine ili rješenje o izvedenom stanju).

Pri kupnji kuće za stanovanje, kao opravdani trošak, neće se priznavati trošak kupnje na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljen između roditelja i djece, svekra i svekrve s nevjestom ili punca i punice sa zetom;

c) kupnju stana za stanovanje čija cijena po kvadratu treba odgovarati tržišnoj cijeni na odnosnom području. Sufinancirat će se samo ugovori o kupoprodaji sklopljeni u razdoblju od 01.11.2019. godine do dana podnošenja prijave na Natječaj.

Pri kupnji stana za stanovanje, kao opravdani trošak, neće se priznavati trošak kupnje  na temelju kupoprodajnog ugovora sklopljen između roditelja i djece, svekra i svekrve s nevjestom ili punca i punice sa zetom.

Za kupljeni stan treba priložiti kupoprodajni ugovor, priložiti dokaz o vlasništvu posebnog dijela nekretnine u zemljišnoj knjizi (etažno vlasništvo) na ime prijavitelja za kupljeni stan i akt o legalnosti zgrade u kojoj se kupljeni stan nalazi (odgovarajući akt za uporabu građevine ili rješenje o izvedenom stanju);

d) izgradnju kuće (od temelja) za stanovanje u kojoj jednu useljivu stambenu jedinicu treba dovršiti najduže u roku tri (3) godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava.

Prijavitelj treba ishoditi akt za građenje i vlasnički list na svoje ime za k.č.z. na kojima je aktom za građenje dozvoljena izgradnja obiteljske kuće;

e) dovršetak započete gradnje kuće za stanovanje u kojoj jednu useljivu stambenu jedinicu treba dovršiti najduže u roku tri (3) godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava.

Prijavitelj treba dostaviti pravomoćan akt za građenje i ishoditi vlasnički list na svoje ime za k.č.z. na kojima je aktom za građenje dozvoljena izgradnja obiteljske kuće;

f) adaptaciju neuseljene kuće za stanovanje uz obvezu da se jedna stambena jedinica u kući za stanovanje adaptira najduže u roku od dvije (2) godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava.

Prijavitelj treba dostaviti pravomoćan akt za uporabu građevine ili rješenje o izvedenom stanju te ishoditi vlasnički list na svoje ime za k.č.z. na kojima je izgrađena predmetna zgrada;

g) adaptaciju neuseljenog stana za stanovanje uz obvezu da se stan za stanovanje adaptira najduže u roku od dvije (2) godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava.

Prijavitelj treba dostaviti odgovarajući akt za uporabu građevine ili rješenje o izvedenom stanju te ishoditi vlasnički list na svoje ime za k.č.z. na kojima je izgrađena predmetna zgrada;

Pod adaptacijom kuće/stana iz točke f) i g) smatra se sanacija i svako drugo izvođenje radova kojima se utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za upotrebljivu građevinu, ali kojim se radovima ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena.

h) rekonstrukciju kuće za stanovanje uz obvezu da se jedna useljiva stambena jedinica u kući za stanovanje rekonstrukcijom dovrši najduže u roku od dvije (2) godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava te u istom roku dostaviti uporabnu dozvolu.

Prijavitelj treba dostaviti pravomoćan akt za građenje i ishoditi vlasnički list na svoje ime za k.č.z. na kojima je aktom za građenje dozvoljena rekonstrukcija obiteljske kuće;

i) rekonstrukciju stana za stanovanje uz obvezu da se stan za stanovanje rekonstrukcijom dovrši najduže u roku od dvije (2) godine od dana sklapanja ugovora o dodjeli sredstava te u istom roku dostaviti uporabnu dozvolu.

Prijavitelj treba dostaviti pravomoćan akt za građenje i ishoditi vlasnički list na svoje ime za k.č.z. na kojima je aktom za građenje dozvoljena rekonstrukcija predmetnog stana;

Pod rekonstrukcijom kuće/stana iz točke h) i i) se podrazumijeva izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena. Rekonstrukcija se može odnositi na dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine, rušenje građevine i dr.

Svi troškovi koji se odnose na kupnju građevinskog zemljišta, kupnju kuće za stanovanje, kupnju stana za stanovanje, izgradnju kuće za stanovanje, adaptaciju i rekonstrukciju kuće odnosno stana za stanovanje, trebaju biti u visini stvarnih tržišnih cijena u vrijeme kupoprodaje ili izvođenja radova.

Opći uvjeti natječaja i sve ostale informacije nalaze se na slijedećoj poveznici;

https://www.dalmacija.hr/natjecaji/artmid/1769/articleid/30136/natjecaj-za-podnosenje-prijava-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-iz-programa-demografskih-mjera-poticanja-mladim-obiteljima-iz-ruralnih-podrucja-za-izgradnju-i-adaptaciju-kuca-na-podrucju-sdz-za-2021