2. LAG Natječaj za provedbu tipa operacije 3.3.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ (TO 7.4.1. PRR)

LAG Brač objavljuje, dana 18.12.2018. godine, drugi LAG Natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, za tip operacije 3.3.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – sukladna Mjeri 7.4.1 PRR, temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a Brač 2014.-2020.

PREDMET NATJEČAJA: Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu na području LAG-a Brač.

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA na ovom LAG natječaju: 1.496.585,76 HRK  

VISINA JAVNE POTPORE po nositelju projekta iznosi najviše: 20.000 EUR

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

  • jedinica lokalne samouprave
  • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
  • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
  • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
  • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
  • lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA: 04.01.2019. – 04.02.2019.

IZMJENA

Izmjene se odnose na produženje roka za dostavu projektnih prijedloga na LAG Natječaj. 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA: 04.01.2019. – 04.03.2019.

 

*** Pravilnik i orivedbi LAG Natječaja pogledajte OVDJE: Pravilnik o provedbi LAG Natječaja LAG-a Brač.

 

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima, prilozima, uvjetima natječaja i prijave preuzimaju se u nastavku

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

TEKST NATJEČAJA

LAG_natječaj_TO_3.3.1._LRS LAG Brač

IZMJENA

30.01.2019.

LAG_natječaj_TO_3.3.1._LRS LAG_V 1.1.


OBRASCI

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore /// (stara verzija) ///

IZMJENA

04.02.2019.

Obrazac B. Plan nabave – Tablica troškova i izračuna potpore_2019_7.4125

PRILOZI

Prilog I – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III – Opis projekta

Prilog IV – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave 

Prilog V – Uputa MZOIE

Prilog VI – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX. – Pojašnjenje kriterija odabira projekata

Prilog X – Obrazac-Izracun-neto-prihoda