Lokalna akcijska grupa „Brač“ objavljuje treći natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Brač za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 926.427,00 HRK.

Cilj natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava zbog povećanja poljoprivredne proizvodnje te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasnije proizvodnje.

Podnošenje prijava na ovaj natječaj traje od 28. rujna do 28. listopada 2020. godine, a sva pitanja mogu se postavljati pismeno do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje prijava projekata isključivo na e-mail adresu: pitanja.lagbrac@gmail.com sukladno tekstu natječaja.

Osnovne informacije o natječaju:

Iznos potpore po korisniku je 112.912,50 HRK, a intenzitet potpore 100%.

Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području LAG-a Brač te se ulaganje mora također izvršiti na tom području.

Dodatno nositelj mora biti:

  • upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura
  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
  • samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)
  • obrt
  • trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
  • zadruga

Ciljevi projekta moraju se odnositi na:

a) modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

Prihvatljive aktivnosti su:
1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 

*** Pravilnik i provedbi LAG Natječaja pogledajte OVDJE: Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a Brač_v 1.1

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima, prilozima, uvjetima natječaja i prijave preuzimaju se u nastavku;

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

TEKST NATJEČAJA

LAG_natječaj_TO_1.1.1._LRS LAG Brač 2014-2020

OBRASCI

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio

Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio

Obrazac C. Izjava o veličini

Obrazac D. FADN Kalkulator

Obrazac E . Izjava_o_nepostojanju_sukoba_interesa

Obrazac F. Izjava_o_bespovratnim_sredstvima

Obrazac G. Tablica za izračun bodova

PRILOZI

Prilog I Natječajna dokumentacija

Prilog II. Popis proizvoda

Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV. Tumačenje kriterija odabira LAG-a Brac

Prilog V. Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a Brač

 

Radionice / edukacija za TO 1.1.1. (6.3.1.) „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ održat će se u uredu LAG-a Brač uz poštivanje svih preporuka HZJZ i nadležnih tijela. Molimo vas da se prijavite ukoliko želite sudjelovati kako bi osigurali sve potrebne uvjete te da se i sami pridržavate pravila uz obavezno nošenje zaštitnih maski.

Prijaviti se možete na ured.lagbrac@gmail.com.