LAG Brač objavljuje, dana 03.08.2020. godine, četvrti LAG Natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, drugi za tip operacije 3.3.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – sukladna Mjeri 7.4.1 PRR, temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a Brač 2014.-2020.

PREDMET NATJEČAJA: Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu na području LAG-a Brač.

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA na ovom LAG natječaju:  1.822.480,96 HRK

VISINA JAVNE POTPORE po nositelju projekta iznosi najviše:  50.000 EUR

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

  • jedinica lokalne samouprave
  • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
  • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
  • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
  • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
  • lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA: 02.09.2020. – 02.10.2020.

*** Pravilnik i provedbi LAG Natječaja pogledajte OVDJE: Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a Brač_v 1.1

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima, prilozima, uvjetima natječaja i prijave preuzimaju se u nastavku

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

TEKST NATJEČAJA

LAG Natječaj TO 3.3.1. LRS LAG BRAČ 2014-2020

OBRASCI

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac-B.-Plan-nabave-Tablica-troškova-i-izračuna-potpore

PRILOZI

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Opis projekta

Prilog IV. – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V. – Uputa MZOIE

Prilog VI. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. – Izjava o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX. – Uputa za prikupljanje geotagiranih fotografija

Prilog X. – Pojašnjenje kriterija odabira LAG-a Brač

Prilog XI. Predložak za izračun neto prihoda

 

Radionice / edukacija za TO 3.3.1. (7.4.1.) „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ održat će se u: