Ispravak natječajne dokumentacije LAG Natječaja TO 1.1.1./3 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Sukladno članku 29. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 96/2017, NN 53/18) LAG Brač ide u Ispravak tehničke prirode LAG Natječaja za TO 1.1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

Ispravlja se tehnička pogreška koja se odnosi na:

Natječajnu dokumentaciju u Obrascu B. (Poslovni plan tablični dio – Excel, u tablici Akcijski i financijski plan projektnih aktivnosti) potrebno je otkriti stupac J kako bi se vidio stupac Katastarske čestice/ARKOD parcela.

Tekst Natječaja kao i pripadajući obrasci i prilozi u ostalim dijelovima

ostaju nepromijenjeni.

ODLUKA o ispravku LAG Natječaja tehničke prirode za TO 1.1.1.-3.