LAG Brač zatvara  Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa zbog nedostatka prijava.

Oglas ćemo ponovno objaviti o čemu ćete biti obaviješteni na vrijeme, a u međuvremenu, ukoliko ispunjavate uvijete za Stručno osposobljavanje ili imate pitanja, slobodno nam se obratite na e-mail voditelj.lagbrac@gmail.com.