Zašto postati članom ?

ZAŠTO se uključiti u izradu lokalne razvojne strategije i postati član LAG-a BRAČ ?

 Zbog sastavljanja naglaska na lokalno stanovništvo koje je glavni čimbenik ruralnih područja.

Zbog vjere u ljude koji žive na otoku Braču i u naše sposobnosti za otkrivanje onog što najbolje odgovara našem okolišu, kulturi, radnim tradicijama i vještinama.

Zbog poboljšanja ruralnih, životnih i radnih uvjeta.

Zbog iskorištavanja i razvijanja postojećih potencijala za ruralni razvoj.

Zbog stvaranja dodane vrijednosti domaćih proizvoda, posebice olakšavajući ulazak na tržište malim proizvodnim jedinicama, kroz zajedničke aktivnosti i branding već postojećih kvalitetnih proizvoda.

Zbog osiguravanja protoka informacija i znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice.

Zbog umrežavanja između svih OPG-ova, proizvođača i ostalih dionika ruralnog razvoja.

Zbog promicanja ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstva.

Zbog pripreme LAG područja za korištenje strukturnih i ostalih fondova EU.

Zbog jačanja financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja.