lag brač

Sukladno uputi Službe za provedbu LEADER-a Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, zbog trenutne epidemiološke situacijie, a nastavno na oduke/preporuke za COVID-19 koje je donio Stožer Civilne zaštite RH i lokalni stožeri civilne zaštite, dostavljamo vam sljedeću uputu:

LAG Brač će slati Zahtjeve za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za D/O/I) prema korisnicima putem elektroničke pošte uz osiguranje jasnog revizijskog traga o takvom postupku.

Zahtjevi za D/O/I šalju se na gore opisani način uslijed COVID-19 te je rok za odgovor 7 dana (sukladano propisanome u LAG Natječaju) od dana slanja Zahtjeva za D/O/I na elektroničku poštu: voditelj.lagbrac@gmail.com.