Upravni odbor LAG-a Brač 12. rujna 2019. donio je odluku o prvoj izmjeni LAG Natječaja TO 1.1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.”

Zbog izmjena Natječaja TO 1.1.1. Upravni odbor LAG-a Brač donosi Odluku o produljenju objave Natječaja, odnosno početak prijava pomiče se na 24. rujna 2019. a najkasnije do 24. listopada 2019.

U tu svrhu LAG Brač organizirati će još dva uredovna dana na adresi Žedno Drage 37, 21400 Supetar koji će se održati 16.rujna 2019. (ponedjeljak) i 17. rujna 2019. (utorak) od 09:00 – 11:00 sati.

Sva pitanja mogu se postavljati pismeno do 24. listopada na e-mail adresu: pitanja.lagbrac@gmail.com sukladno tekstu natječaja.

Odluku o 1. izmjeni možete preuzeti ovdje: ODLUKA o 1. Izmjeni LAG Natječaja TO 1.1.1.

Natječajnu dokumentaciju sa izmjenama možete preuzeti ovdjeLAG_Natjecaj TO 1.1.1._Izmjena_V 1.1

Dokumentaciju koja nije promijenjena možete preuzeti na dnu ove stranice.

Lokalna akcijska grupa „Brač“ objavila je drugi natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a Brač za razdoblje 2014.-2020. u ukupnom iznosu od 2.925.372,00 HRK. Cilj natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava zbog povećanja poljoprivredne proizvodnje te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasnije proizvodnje.

Podnošenje prijava na ovaj natječaj traje od 17. rujna do 18. listopada 2019. godine, a sva pitanja mogu se postavljati pismeno do 18. listopada na e-mail adresu: pitanja.lagbrac@gmail.com sukladno tekstu natječaja.

Osnovne informacije o natječaju:

Iznos potpore po korisniku je 111.052,50 HRK, a intenzitet potpore 100%.

Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području LAG-a Brač te se ulaganje mora također izvršiti na tom području.

Dodatno nositelj mora biti:

 • upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
 • mikro ili malo poduzeće
 • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
  a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
  b. obrt
  c. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
  d. zadruga.

Ciljevi projekta moraju se odnositi na:

a) modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

Prihvatljive aktivnosti su:
1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

TEKST NATJEČAJA

LAG_natječaj_TO_1.1.1._LRS LAG Brač 2014-2020STARA VERZIJA

OBRASCI

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Poslovni plan – opisni dio

Obrazac B. Poslovni plan – tablični dioSTARA VERZIJA

Obrazac C. Izjava o veličini

Obrazac D. FADN kalkulator – STARA VERZIJA

Obrazac E . Izjava_o_nepostojanju_sukoba_interesa – STARA VERZIJA

Obrazac F. Izjava_o_bespovratnim_sredstvima

 

PRILOZI

Prilog I. Natječajna dokumentacija STARA VERZIJA

Prilog II. Popis proizvoda

Prilog III. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

Prilog IV. Tumačenje kriterija odabira LAG-a BračSTARA VERZIJA

Prilog V. Pravilnik o provedbi LAG Natječaja LAG-a Brač