Tko smo

 Područje LAG-a Brač čini kopneni prostor otoka Brača, površine 395,4 km2, ujedno trećeg po veličini od svih hrvatskih otoka te najvećeg iz skupine srednjodalmatinskih otoka, te pripadajući mu morski akvatorij, ukupne površine 395.43803 km2.

LAG Brač je smješten u centralnom djelu NUTS II regije Jadranska Hrvatska, administrativno pripada Splitsko-dalmatinskoj županiji, a čini 8,7% njenog kopnenog dijela te 0,7% ukupnog nacionalnog teritorija. Obuhvaća ukupno osam jedinica lokalne samouprave: Grad Supetar (29,13 km2) te općine Bol (25,4 km2), Milnu (36,07 km2), Nerežišća (78,28 km2), Postira (50,86 km2), Pučišća (103,37km2), Selca (54,11 km2) i Sutivan (22,19 km2).
U sastavu LAG-a Brač ukupno je 22 naselja.

 Otok Brač elipsastog je oblika, duljine 36, a širine od 3 do 12 kilometara. Duljina obale iznosi 175,1 km. Vidova gora sa 778 m nadmorske visine, najviši je vrh otoka, ujedno i najviši vrh sviju jadranskih otoka.

brac-hrvatska1

 Lokalna akcijska grupa (LAG) Brač predstavlja lokalno partnerstvo javnog, privatnog i civilnog sektora u ravnopravnom odnosu, a zasnovano na smjernicama LEADER pristupa tj. pristupa razvoja prema modelu “odozdo prema gore”.

 Cilj osnivanja  LAG-a Brač je da se zajedničkim naporima, kroz izradu lokalnih razvojnih strategija i provedbu konkretnih zajedničkih razvojnih projekata, unaprijedi sveukupni razvoj i podigne konkurentnost područja otoka Brača.

 Rad LAG-a “Brač” usmjeren je na prepoznavanje i unaprijeđenje već postojećih potencijala i osobitosti područja LAG-a, kako bi se zajedničkim aktivnostima osmislili projekti bazirani na specifičnim lokalnim potrebama, te definirala strategija razvoja cjelokupnog područja.


Tijela LAG-a:

 Voditelj-Tajnik LAG-a Brač - Vanja Purić

Potpredsjednik LAG-a Brač - Ivica Vlahović

Predsjednik LAG-a Brač - Tonči Sanader 

Upravni odbor:

Lucija Puljak

Tija Mlinac

Nataša Štambuk

Željko Blažević

Nikola Buzolić

Stjepan Dubravčić

Vinko Martinić

Skupština

Skupštinu čine svi članovi LAG-a odnosno zastupnici pravnih i fizičkih osoba koje su članovi LAG-a određeni na način utvrđen zakonom odnosno aktima tih organizacija ili njihovi opunomoćenici. Svaki član ima jednog zastupnika u Skupštini LAG-a. Zastupnici članova LAG-a mogu biti razriješeni dužnosti, ako ih opozove organizacija koja ih je izabrala.