20170926_102908_HDR

Splitsko-dalmatinska županija raspisala je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte na pomorskom dobru.

Napravljen je izlist JLS od kojih neke imaju pravo na prijavu 1, a neke na prijavu 2 projekta.

Svi prihvatljivi prijavitelji s područja LAG -a “Barč”: Grad Supetar, Općine Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan.

Prihvatljivi projekti:

1. Razvoj javne infrastrukture na pomorskom dobru,

2. Sanacija pomorskog dobra izvan luka i izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezina provedba,

3. Prostorno-planska i projektna dokumentacija za projekte na pomorskom dobru,

4. Ostali razvojni projekti kojima se unaprjeđuje pomorsko dobro i povećava turistička i gospodarska resursna osnova, a koji doprinose razvoju konkurentnosti SDŽ.

Prihvatljivi troškovi/aktivnosti u okviru projekata:

1. Tehnička projektna dokumentacija (idejni/glavni/izvedbeni projekt, troškovnik, aktivnosti vezane za ishođenje lokacijske, odnosno građevinske dozvole),

2. Studije za realizaciju pojedinih/konkretnih projekata (studija zaštite okoliša, predstudija i studija isplativosti ulaganja i dr.),

3. Urbanistički plan uređenja obalnog područja, urbanistički koncept uređenja i razvoja obalnog pojasa, studije potrebne za izradu prostorno-planske dokumentacije,

4. Priprema natječajne dokumentacije koja nedostaje investicijskom projektu javne infrastrukture na pomorskom dobru, a neophodna je za kandidiranje projekata za korištenje sredstava iz strukturnih fondova Europske unije i nacionalnih fondova (Fond za razvoj turizma, Fond za zaštitu okoliša, Fond Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i sl.) te za financiranje preostalog dijela sufinanciranja u slučaju pozitivne odluke o odobrenju sredstava fondova Europske unije i nacionalnih fondova.

5. Izrada geodetskih elaborata za utvrđivanje prijedloga i za evidentiranje granica pomorskog dobra,

6. Izgradnju, dogradnju, sanaciju, rekonstrukciju ili adaptaciju, nadohranu, uređenje i opremanje na pomorskom dobru.

Rok za podnošenje prijave i dostavu projektnih prijedloga je 23. listopada 2017. g. u 14 h.

 

Više o natječaju podajte na stranici županije.