JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 1.

 

OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG POSJEDA I UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2023. GODINU

https://www.dalmacija.hr/natjecaji/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-potpore-iz-mjere-1-okrupnjavanje-poljoprivrednog-posjeda-i-uredenje-poljoprivrednog-zemljista-za-2023-godinu

Podmjera 1.1.

Potpora se odobrava za poslove rješavanja imovinsko – pravnih odnosa, usklađivanje zemljišno – knjižnih i katastarskih stanja na poljoprivrednom zemljištu putem katastarskih izmjera i zemljišno knjižnih pojedinačnih postupaka što je uvjet pravno sigurnom okrupnjavanju poljoprivrednog zemljišta.

Podmjera 1.2.

Uređenje poljoprivrednog zemljišta (troškovi vezani u pripremu tla, nova sadnja/sjetva, sukladno određenoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta, analize tla, čišćenje tla od kamenja, sakupljanje i prijevoz dijelova korijenja i drugih biljnih ostataka, rigolanje, duboko oranje, usitnjavanje kamenitog sloja tla, tanjuranje i ripanje).

 

JAVNI POZIV  za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 2.

 

PRIMJENA STAJSKOG GNOJIVA I PROVEDBA NITRATNE DIREKTIVE ZA 2023. GODINU

https://www.dalmacija.hr/natjecaji/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-potpore-iz-mjere-2-primjena-stajskog-gnojiva-i-provedba-nitratne-direktive-za-2023-godinu

Potpora je namijenjena fizičkim i pravnim osobama, poljoprivrednim gospodarstvima, upisanih u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava , koji se bave uzgojem stoke, imaju poljoprivrednu površinu upisanu u ARKOD i imaju prebivalište/sjedište, poljoprivrednu proizvodnju i poljoprivredna zemljišta na području Splitsko-dalmatinske županije

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 4.

POTPORA IZGRADNJI JEDNOSTAVNIH AKUMULACIJA U POLJOPRIVREDI ZA 2023. GODINU

https://www.dalmacija.hr/natjecaji/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-potpore-iz-mjere-4-potpora-izgradnji-jednostavnih-akumulacija-u-poljoprivredi-za-2023-godinu

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 8.

POTPORA RAZVOJU KONKURENTNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE, PODMJERA 8.2. I 8.4.

https://www.dalmacija.hr/natjecaji/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-potpore-iz-mjere-8-potpora-razvoju-konkurentne-poljoprivredne-proizvodnje-podmjera-82-i-84

Podmjera 8.2.

Potpora se odobrava za projekte izgradnje ili rekonstrukcije objekata namijenjenih proizvodnji ili preradi poljoprivrednih proizvoda u visini do 50% opravdanih troškova izrade dokumentacije potrebne za ishođenje odgovarajućih dozvola sukladno propisima o gradnji ili dokumentacije potrebne za započinjanje radova u slučajevima kada sukladno posebnim propisima nije potrebno ishođenje dozvola, a najviše do 6.636,14 eura (50.000,00 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450).

Podmjera 8.4.
Potpora se odobrava za troškove uvođenja i održavanja sustava kvalitete u iznosu do 70 % ukupno dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 1.327,23 eura (10.000,00 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 7,53450)

 

POTPORA RAZVOJU KONKURENTNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE, PODMJERA 8.3.

https://www.dalmacija.hr/natjecaji/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-potpore-iz-mjere-8-potpora-razvoju-konkurentne-poljoprivredne-proizvodnje-podmjera-83-promidzba-i-marketinska-priprema

Podmjera 8.3.

Potpora se odobrava za promidžbu i marketinšku pripremu proizvoda (izrada i tisak promidžbenog materijala, izrada nove web stranice na hrvatskom i/ili engleskom jeziku, promotivne kampanje prilikom stavljanja u promet novih ili redizajniranja postojećih proizvoda, promocija na domaćem i/ili inozemnom tržištu, izgradnja vizualnog identiteta proizvoda-brend, dizajn etikete, dizajn ambalaže, tisak etiketa, promotivne aktivnosti putem različitih komunikacijskih kanala) do 50% ukupno dokumentiranih troškova, a najviše u iznosu do 1.990,84 eura po korisniku (15.000,00 kuna prema srednjem tečaju konverzije 7,53450).