Uvidom u pristiglu dokumentaciju kandidata koji su se prijavili na oglas za posao stručnog suradnika/suradnice LAG-a BRAČ utvrđeno je kako su kompletnu traženu dokumentaciju dostavili:

 1.   Džuna Vujisić 
 2.   Joško Jukić 
 3.   Karolina Kirigin 
 4.   Katarina Jeličić 
 5.   Lana Maras 
 6.   Marijo Pavao Jovanović 
 7.   Marina Maretić 
 8.   Nada Tucak Akmadžić 
 9.   Roko Jurić 
 10.   Sanja Duvnjak  
 11.   Sara Radić 
 12.   Stanko Mikulić  
 13.   Tina Ćapeta 
 14.   Vana Roso

Provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju. Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.

Kandidati mogu pristupiti pismenom i usmenom testiranju koje će se održati:

Vrijeme 

Pismena provjera kandidata održat će se u utorak 23. lipnja 2020. godine u 16h

Usmena provjera kandidata održat će se u utorak 23. lipnja 2020. godine u 18h s kandidatima koji prođu pismeni dio.

Lokacija:

Ured LAG-a Brač

Žedno Drage 37

21400 Supetar

Provjera znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete određene Oglasom provest će se putem pisanog i usmenog testiranja kandidata i to iz sljedećih pravnih izvora:

Molimo kandidate da svoj dolazak potvrde do 22. lipnja 2020. godine na e-mail adresu: voditelj.lagbrac@gmail.com