Predmet Natječaja je dodjela sredstava u skladu s Pravilnikom o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.  za provedbu Podmjere 19.1. »Pripremna pomoć « tipa operacije 19.1.1.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za izradu lokalnih razvojnih strategija za razdoblje 2023. – 2027. za LAG-ove koji su odabrani u programskom razdoblju 2014.-2020.

LAG-u Brač dodijeljeno je ukupno  29.022,28 eura za troškove izrade lokalne razvojne strategije za razdoblje 2023.-2027., za tekuće troškove ureda kao i za organiziranje radionica u svrhu animacije dionika LAG područja i što boljeg prepoznavanja potreba u svrhu kreiranja Intervencija LRS LAG-a za slijedeće razdoblje.

LAG Brač u suradnji s Cedrom Split d.o.o.  proveo je pet radionica na svom području u 2022. godine. Tijekom 2023. godine kreirala se strategija na osnovu Uputa za izradu LRS i LAG intervencija i prikupljenih podataka provedenih radionica i upitnika. Proces izrade završen je 25.9.2023. godine usvajanjem LRS 2023.-2027. te podnošenjem Zahtjeva za potporu  na Natječaj za odabir lokalnih akcijskih grupa u programskom razdoblju 2023.-2027. unutar intervencije 77.06. „Potpora LEADER (CLLD) pristupu“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Odlukom o rezultatu administrativne kontrole  LAG Brač 23. studenog 2023. godine je obaviješten kako je njegov Zahtjev za potporu pozitivno ocijenjen s ukupno  27 bodova. Obavijest o odabiru LAG-a unutar Strateškog plana ZPP-a zaprimljena je 5. prosinca 2023. godine te je području Brača unutar Lokalne razvojne strategije LAG-a Brač dodijeljeno 1.469.209,89 EUR za provedbu četiri Intervencije preko kojih će korisnici ulagati u razvoj potencijala otoka Brača.

Ugovor o sufinanciranju provedbe LRS unutar Strateškog plana ZPP-a potpisan je 21. prosinca 2023. godine.