Prema podacima Instituta za istraživanja u ekološkoj poljoprivredi (Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau, FiBL) te IFOAM-a (International Federation of Organic Agriculture Movements) 43,7 milijardi hektara ili 0,99 posto poljoprivrednog zemljišta u svijetu je pod ekološkom poljoprivredom.  Prema istim izvorima, vrijednost europskog tržišta kreće se na razini od oko 20 milijardi eura, a vodeća tržišta su Njemačka sa 7,5 milijardi, te Francuska sa 4,4 milijarde eura.

Hrvatska bilježi značajan trend rasta površina i proizvođača u ekološkoj proizvodnji.

Potkraj prošle godine pod ekološkim uzgojem u Hrvatskoj je bilo nešto manje od pet posto svih poljoprivrednih površina, odnosno 75.882 hektara, od 1,53 milijuna hektara. U odnosu na prethodnih pet godina taj broj je više nego utrostručen.

Najveći dio površine pod ekološkim uzgojem otpada na oranice – 36.841 hektar, slijede pašnjaci sa 27.652 hektara dok je pod eko voćkama 5638 hektara.

U 2015. evidentiran je 3061 proizvođač s ukupno 75.883 hektara, godinu kasnije 3981 s 85.307 ha, dok je koncem studenog u Upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnji bilo 4469 proizvođača i 98.210,44 ha prijavljenih površina.  To je povećanje od 477 ekoloških poljoprivrednih proizvođača (14%) u odnosu na prošlu godinu.

Ekološka proizvodnja:

 • omogućava održivo gospodarenje prirodnim resursima
 • zabranjuje primjenu kemijskih agrocida, umjetnih mineralnih gnojiva i drugih agrokemikalija
 • omogućava vraćanje ravnoteže u prirodu te time čuva biološku raznolikost
 • potiče razvoj ruralnih područja i omogućava razvoj malih obiteljskih gospodarstava
 • doprinosi do razvoja eko turizma i eko sela te time povezuje poljoprivredne, turističke i zanatske aktivnosti
 • omogućava biološku zaštitu kroz održavanje više biljnih i životinjskih vrsta zajedno koje smanjuju pojavu nametnika na biljkama.

Prelazak s konvecionalne na ekološku proizvodnju

Konvencionalna proizvodnja najviše je zastupljena u Hrvatskoj, a odlikuje ju korištenje mineralnih gnojiva, kemijskih agrocida te upotreba tretiranog sjemena. Svi oni koji se žele baviti ekološkom proizvodnjom i te proizvode staviti na tržište kao ekološke, moraju biti upisani u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, a proizvodnja mora biti pod stručnom kontrolom.

Stručna kontrola je obvezna najmanje jednom godišnje, a provode je kontrolna tijela koja je ovlastilo Ministarstvo poljoprivrede

 

Koraci do eko proizvodnje:

Vaš uvjet za sami početak je da ste upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao i u sustav evidencije zemljišnih parcela ARKOD

 • prvo je potrebno obratiti se kontrolnom tijelu, ovlaštenom od Ministarstva poljoprivrede. Popis ovlaštenih tijela dostupan je na sljedećem linku: http://www.mps.hr/hr/poljoprivreda-i-ruralni-razvoj/poljoprivreda/ekoloska/upisnici-i-registri
 • Nakon što ste odabrali kontrolno tijelo slijedi prijava istom koje dolazi u kontrolu,
 • Nakon provedene prve kontrole na gospodarstvu te ako kontrolno tijelo dade pozitivno mišljenje u zapisniku, subjekt uz zahtjev (obrazac iz Priloga 1. Pravilnika o uvjetima i načinu upisa u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, NN 39/11) prilaže sljedeće dokumente:
 • zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru od strane ovlaštenog kontrolnog tijela
 • zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta
 • državni biljeg u iznosu od 70,00 kuna

Kontrolno tijelo  poslije pregleda zemlje definira prijelazno razdoblje u kojem se zemlja treba očistiti od tragova sintetskih tvari. Proizvod u ovom vremenu uzgoja na deklaraciji ne smije koristiti eko-znak jer se takav proizvod ne tretira kao potpun ekološki proizvod

Ovisno o vrsti proizvodnje prijelazno razdoblje traje do tri godine, a započinje najranije kada proizvođač svoje gospodarstvo uključi u sustav kontrole.

Potvrdnica (certifikat) je isprava kojom ovlašteno kontrolno tijelo u ekološkoj proizvodnji potvrđuje da su proizvodnja, prerada ili usluga na proizvodnoj jedinici u ekološkoj proizvodnji sukladni s propisanim temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju. Potvrdnicu poljoprivredni proizvođač dobiva svake godine, ukoliko je nad gospodarstvom napravljen stručni nadzor, bez obzira na status proizvoda na potvrdnici.

Postupak potvrđivanja sukladnosti temelji se na zapisnicima (izvješćima) o obavljenom stručnom nadzoru kontrolnog tijela i pripadajućoj dokumentaciji ispitnih laboratorija. Broj nadzora ovisi o vrsti proizvodnje. Osim prvog stručnog nadzora najmanje jednom godišnje kontrolno tijelo može obaviti sveobuhvatni pregled proizvodne jedinice. Ako kontrolno tijelo posumnja u ispravnost ili vjerodostojnost određenog proizvoda, šalje uzorak na analizu. Vrsta analiza ovisi o vrsti i uvjetima proizvodnje.

Predlažemo da pogledate i brošuru od Ministarstva poljoprivrede  Kako ostvariti potporu za IAKS mjere iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.?”

 Na Braču djeluje udruga koja okuplja naše ekološke proizvođače pod nazivom Udruga ekoloških proizvođača otoka Brača.