Znanstvenom studijom ”Značaj i uloga svemirskih prostornih podataka u uzgoju mediteranskih kultura srednjodalmatinskih otoka” izrađen je pilot-projekt inventarizacije i primjenjivosti inovativnih tehnoloških rješenja u poljoprivredi utemeljenih na uporabi svemirskih prostornih podataka.
Izradom studije analizirat će se trenutno stanje, izazovi i problemi te budući trendovi razvoja poljoprivrede srednjodalmatinskih otoka s posebnim osvrtom na utjecaj klimatskih promjena na otočnu poljoprivredu. Studijom se inventarizirala i obrazložila mogućnost korištenja svemirskih prostornih podataka u uzgoju mediteranskih kultura srednjodalmatinskih otoka (Brača, Hvara, Visa i Šolte) s posebnim osvrtom na dvije najzastupljenije poljoprivredne kulture – maslinu i vinovu lozu. Završnim poglavljem studije identificirane su provedbene smjernice za implementaciju svemirskih prostornih podataka u uzgoju mediteranskih kultura predmetnog područja.

Završna prezentacija studije “Značaj i uloga svemirskih prostornih  podataka u uzgoju mediteranskih kultura srednjodalmatinskih otoka” održati će se 21.11.2022. u 11.00 sati u Galeriji Arsenal, Hvar.

 

Studija_EO_otoci_LIST_LABS_28_11_final