Natječaj za tip operacije 3.2.1. “Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja”

NATJEČAJ

za provedbu podmjere 3.2. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu“

Prihvatljivi korisnici:

skupine proizvođača, bez obzira na pravni oblik, sastavljene uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda, a koji sudjeluju u sustavima kvalitete (ZOI – Zaštićena oznaka izvornosti, ZOZP – Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla, ZTS – Zajamčeno tradicionalni specijalitet),

udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

Kod podnošenja zahtjeva za potporu korisnici moraju dokazati da više od 50 % članova skupine/udruge sudjeluje u sustavima kvalitete/ekološkoj proizvodnji

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 10.700.000,00 kuna.

Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 100.000 eura, odnosno maksimalno do 30.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama, a intenzitet javne potpore iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova

Svrha natječaja

je sufinanciranje troškova za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i promoviranja, a u cilju poboljšanja svijesti potrošača o postojanju i specifikaciji proizvoda proizvedenih u okviru sustava zaštićenih oznaka izvornosti (ZOI) i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (ZOZP) te sustava zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS), kao i u sustavu ekološke proizvodnje.

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova zahtjeva za potporu koji su predmet natječaja. 

Javna potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje aktivnosti navedenih u Planu informiranja i promoviranja. Korisnici uz prvi dio zahtjeva za potporu podnose Plan informiranja i promoviranja s vizijom oglašavanja i informiranja za razdoblje do pet godina.

Natječaj je otvoren za prijave od 5.12.2018. do 31.1.2019.

Za više informacija pogledajte na sljedećem linku.