Poštovani,

pozivamo Vas na predavanje “Potencijal udomaćenih sorata u brediranju maslinovih ulja

Brača”  izv.prof.dr.sc. Đanija Benčića sa Agronomskog fakulteta u Zagrebu koje će se održati

u Selcima i Supetru.

Termini:

SELCA, Petak, 11.03.2016. u 18:00 h u Kino dvorani;

SUPETAR, Subota, 12.03.2016. u 18:00 h u Gradskoj vijećnici grada Supetra;

U promociji naših ulja se moramo predstaviti što autentičnije, a temelj je autentičnost starih

stabala. Brač sa 1.000.000 maslina različite starosti i kondicije od čega više od 500.000

obrađivanih maslina predstavlja izniman potencijal. A to je – imati svoju sortu, odnosno

temelj zaštite izvornosti naših ekstra djevičanskih maslinovih ulja, no jednako su važne i

pedologija, klimatologija, botanika, zoologija.

Iznimno je važna suradnja s praktičnim maslinarima jer moramo doći do novih sorata koje se

nalaze možda i u vašem masliniku. Svakako trebamo i turističke eksperte kako bismo gostu

pružili originalni proizvod, ali i doživljaj da vidi stablo od kojeg je dobiveno ulje za koje i

znanost kaže da je jedinstveno, karakteristično i različito od drugih ulja.

Do sada smo istražili 220 genotipova od Konavala do Istre, od toga je 100 unikatnih sorata,

a ostalo su homonimi i sinonimi, odnosno genetski iste sorte različitih imena na različitim

lokacijama. Novih je gospodarskih sorata 11, sve odlično rode, no još im nismo odredili

nazive. Ako istražimo Brač, broj će zasigurno biti i veći jer one su dar naših predaka koji su

ih sačuvali.