Popis Članova

Tonči Sanadar

Vanja Purić

Mladen Alujević

Hrvoje Čulić

Nikola Buzolić

Roman Marinović

Ivana Gospodnetić

Branka Kirigin

 

 

OPG Ermano Gospodnetić

OPG Bojko Vodanović

OPG Katja Cukrov

OPG Frane Kuzamanić

OPG Sušak Janeš Tatjana

OPG Ivica Vlahović

OPG Jerko Gospodnetić

OPG Stjepan Dubravčić

OPG Jasmin Marinković

 

 

 

PZ Selčanka

PZ Supetar

PZ Milna

 

Centar za kulturu Bol

Udruga Gea Viva

Udruga Lanterna Magica 

Udruga eko proizvođača otok Brač 

Udruga za otočni razvoj Brač

LAGUR Brač 

Sportsko društvo Zvrk

 

Centar za kulturu Bol 

Likva d.o.o. 

Agram d.o.o. 

Mascarell d.o.o. 

Idi i vidi, putnička agencija 

Hoteli "Zlatni rat"d.d. 

CS Menagment j.d.o.o  

Jakšić galerija d.o.o. 

UO Konoba Toni 

Poduzetnički centar Aktiva Brač*

 

 

 

 

 

TZ Supetar

TZ Postira

TZ Sutivan

TZ Selca

Općina Bol

Općina Pučišća

Općina Selca 

Općina Nerežišča 

Općina Milna 

Općina Sutivan 

Općina Supetar 

Općina Postira