Lokalna akcijska grupa Brač u procesu je izrade Lokalne razvojne strategije2014.-2020. godine, kojom će se osigurati preduvjeti za financiranje projekata javnog, gospodarskog i civilnog sektora s područja LAG-a iz dostupnih izvora, prvenstveno Programa ruralnog razvoja.

U sklopu strategije radi se BAZA PROJEKTNIH IDEJA I PROJEKATA na temelju kojih će se analizirati stvarne projektne potrebe područja LAG-a i financirati projekti. S tim ciljem LAG prikuplja projektne ideje i projekte putem OBRASCA u koji se skraćeno upisuju najbitniji opisni dijelovi projekta.

Molimo da nam ispunjene obrasce vratite na e-mail adresu voditelj.lagbrac@gmail.com  LAG-a do 03. ožujka 2016. godine.

Vaše projektne ideje neće biti javno objavljene već će služiti isključivo za potrebe izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a. Molimo da informaciju proslijedite svim zainteresiranim nositeljima projektnih ideja.