LAG Brač je 23.lipnja 2020. godine dobio Odluku o sufinaciranju projekata prijavljenih na Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organozacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2020. godinu, za koje je prijava podnesena u razdoblju od 25. ožujka do 30. travnja 2020. godine koju donosi Ured za udruge Vlade reoublike Hrvatske.

Sukladno njoj potpisan je ugovor o sufinanciranju projekta “Development of the crossborder network for the promotion of the accessible tourism destination” Interreg Italy-Croatia naziva “Tourism4all” u iznosu od 9.521,10 eura.

Sredstva se mogu koristiti isključivo za sufinaciranje provedbe aktivnosti utvrđenih u opsinom i finacijskom dijelu Projekta ugovorenog 22.siječnja 2019. godine u sklopu Europske teritorijalne suradnje, a čije Ugovorno tijelo je Regija Veneto, Italija.

 

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena na ovoj web stranica isključiva su odgovornost partnera projekta i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske