Objavljen je i natječaj  za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.- 2020. Dugo se očekivao, najvljene  su i promjene, ali tek s ovom obajvom Natječaja o njima možemo jasnije pričati.

I dalje je iznos potpore 15 000 eura i poljoprivredno gospodarstvo mora biti ekonomske veličine od 2.000 eura do 7.999 eura.

Najbitnije su izmjene u segmentu kriterija, ali i rokova. Krenimo s potponjim. Premda je natječaj objavljen 27. lipnja, rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći od 30. kolovoza 2018. godine. Riječ je o puna 2 mjeseca od objave do početka prijave i mnogo više vremena za pripremu projekata. I rok do kada se prije mogu podnositi je dug, čak do 13. prosinca 2018. godine (do 12:00 sati).

Ostavljeno je dosta vremena za pripremu, ali i za prilagodbu novim kriterijima.

A kod kriterija za nas je najznačajnija promjena što, kako je najavljivano, otoci više ne ostavruju 15 bodova. To je bila velika prednost korisnicima s Brača u prijašnjim natječajima.

Ipak, uvažena je specifičnost otoka, pa tako dok ulaganja na području JLS-a koje pripada VIII. skupini po kriterijama ovog Natječaja  donose tek 4 boda, za otočne JLS ove jednakog indeksa razvijenosti može se ostvariti 12 bodova (od mogućih 20).

Pojačani su horizontalni kriteriji, pa se bodovi ostvaruju za ekološku proizvodnju, obnovljive izvore energije, ali i u nove traktorske priključke.

U nastavku donosimo ukratko o natječaju:

KORISNICI

mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura., organizacijskih oblika:
a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
b) obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
c) trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela

d)zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

a) kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

VISINA POTPORE PO KORISNIKU

15 000 eura

ROKOVI
Datum objave
27. 6. 2018
Datum prijave
30. 8. 2018
Kraj prijave
13. 12. 2018

Tekst Natječaja i više o natječaju pročitajte ovdje.