Otvoren je natječaj za mjeru 3, odnosno podmjeru 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu pod kojim se podrazumijeva i tržište Europske Unije« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha natječaja je sufinanciranje troškova za provođenje aktivnosti predviđenih Planom informiranja i promoviranja, a u cilju promocije proizvoda zaštićenih kao oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla te proizvoda iz sustava ekološke proizvodnje, ističući njihovu posebnu kvalitetu i  potičući potrošače na njihovu kupovinu.
Javna potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje aktivnosti navedenih u Planu informiranja i promoviranja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 10.700.000,00 kn. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 100.000 eura, odnosno maksimalno do 30.000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama, a intenzitet javne potpore iznosi do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova.
Javna potpora se odnosi na mjere informiranja i promoviranja o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima čiji su nazivi registrirani na razini Europske unije kao zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalni specijaliteti ili o ekološkim proizvodima. (“sustavi kvalitete” podrazumijevaju sustav zaštićenih oznaka izvornosti, zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla i sustav zajamčeno tradicionalnog specijaliteta za proizvode čiji nazivi su zaštićeni i registrirani na razini Europske unije u skladu sa Uredbom 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode; sustav ekološke proizvodnje te nacionalne sustave kvalitete i sustave neobaveznih izraza kvalitete u skladu s EU i nacionalnom zakonodavstvu)
Da bi se projekt smatrao prihvatljivim aktivnosti navedene u Planu informiranja i promoviranja smiju biti prikazane najduže za razdoblje od pet godina, odnosno najduže do 2023. godine. Aktivnosti ne smiju biti započete do dana podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi korisnici su:

  1. skupine proizvođača, bez obzira na pravni oblik, sastavljene uglavnom od proizvođača ili prerađivača istog proizvoda, a koji sudjeluju u sustavima kvalitete (ZOI – Zaštićena oznaka izvornosti, ZOZP – Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla, ZTS – Zajamčeno tradicionalni specijalitet) (u daljnjem tekstu: sustavi kvalitete)
  2. udruge ekoloških poljoprivrednih proizvođača čiji su članovi proizvođači uključeni u ekološku proizvodnju u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, a da nisu korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa, osim kategorije ekoloških prerađivača i pčelara koji mogu biti korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa

Prihvatljivi troškovi za provedbu aktivnosti Plana informiranja i promoviranja korisnika navedeni su u Prilogu 7. Prihvatljive aktivnosti.
Prihvatljivi troškovi u okviru predviđenih aktivnosti u Planu informiranja i promoviranja proizvoda korisnika isplaćuju se za svaku pojedinu godinu provođenja aktivnosti u skladu s Planom informiranja i promoviranja.

Prihvatljive aktivnosti i s njima povezani troškovi su:
1. organizacija sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi
2. sudjelovanja korisnika na sajmovima, izložbama, manifestacijama i drugim namjenskim promotivnim događanjima gdje će se promovirati proizvodi iz sustava kvalitete i ekološki poljoprivredni proizvodi
3. organizacija radionica, seminara i konferencija
4. sudjelovanja korisnika na radionicama, seminarima i konferencijama
5. izrada promotivnih materijala
6. izrada, razvoj i održavanje interaktivne mrežne stranice skupine/udruge namijenjene promoviranju proizvoda iz sustava kvalitete i ekoloških proizvoda
7. zakup oglasnog prostora
8. informativne i promotivne aktivnosti putem različitih kanala komunikacije, aktivnosti na prodajnim mjestima od nacionalnog ili EU značaja ili kroz HoReCa kanale.
9. Troškovi organizacije sajmova, izložbi, manifestacija i drugih namjenskih promotivnih događanja te radionica, seminara i konferencija prihvatljivi su do 5 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Sve aktivnosti i s njima povezani troškovi moraju se odnositi na mjere informiranja i promoviranja o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima koji su u sustavu kvalitete ili su ekološki proizvodi.

Troškovi su prihvatljivi samo za osobe s popisa članova skupina proizvođača/udruga navedene u točki 1.8. Plana informiranja i promoviranja.

Svi računi izdani od dobavljača/izvođača/pružatelja usluga moraju biti u skladu s troškovima predviđenim u Planu informiranja i promoviranja.

Aktivnosti informiranja i promoviranja ne smiju biti usmjerene na promociju pojedinačnih poduzetnika ili trgovačkih robnih marki.

Natječaj iz Mjere 3 „Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu“, za tip operacije 3.2.1. „Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja“ otvoren je do 31. siječnja 2019. godine do 12:00 sati. Više informacija možete pronaći ovdje

Važeći Pravilnik koji se odnosi na  provedbu mjere 3 “Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode”, podmjere 3.2. »Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. možete pronaći ovdje