U skladu s preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u svrhu sprječavanja širenja zaraze novim koronavirusom, LAG BRAČ donio je Odluku o obustavi rada sa strankama.

Sve Zahtjeve za D/O/I/obavijesti/odluke prema nositeljima projekata slati će se elektroničkom poštom (ne preporučenom poštom) uz osiguranje jasnog revizijskog traga o takvom postupku. Kornici su dužni na isti način, dakle, elektroničkom poštom  odgovoriti sukladno uputama u dokumentu koji vam je upućen.

U narednom periodu dostupni smo za komunikaciju elektroničkim putem ili putem telefona u redovnim radnim satima sa satrankama.

Kontakti:

e-mail: voditelj.lagbrac@gmail.com

telefon: +385 21 677 393

RAD SA STRANKAMA: OD PONEDJELJKA DO PETKA OD 8:00 – 14;00

LAG Brač nastavlja s redovnim radom obavljanja tekućih poslova, ali i obradom obajvljenog Natječaja TO 1.1.1. koji se nalazi u svojoj završnoj fazi. Zbog tehničkih nemogućnosti odgađa se objava Natječaja TO 3.3.1. LRS LAG-a Brač.

Odgađaju se i svi sastanci vezani uz tekući rad LAG-a Brač: Skupštine i sjednice Upravnog i Nadzornog odbora, ali i radionice predviđene unutar projekata LEADER i INTERREG temeljem Odluka Civilnog Stožera RH u cilju sprječavanja širenja zaraze Covid-19.

Obavijesti o našem radu i novosti pratite na našim stranicama.

Ovim putem podsjećamo sve na važnost pridržavanja uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te pozivamo na praćenje provjerenih informacija:

Zahvaljujemo na razumijevanju.

LAG BRAČ