Upravni odbor LAG-a Brač 12. rujna 2019. donio je odluku o prvoj izmjeni LAG Natječaja TO 1.1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.”

Zbog izmjena Natječaja TO 1.1.1. Upravni odbor LAG-a Brač donosi Odluku o produljenju objave Natječaja, odnosno početak prijava pomiče se na 24. rujna 2019. a najkasnije do 24. listopada 2019.

U tu svrhu LAG Brač organizirati će još dva uredovna dana na adresi Žedno Drage 37, 21400 Supetar koji će se održati 16.rujna 2019. (ponedjeljak) i 17. rujna 2019. (utorak) od 09:00 – 11:00 sati.

Sva pitanja mogu se postavljati pismeno do 24. listopada na e-mail adresu: pitanja.lagbrac@gmail.com sukladno tekstu natječaja.

Odluku o 1. izmjeni možete preuzeti ovdje:ODLUKA o 1. Izmjeni LAG Natječaja TO 1.1.1.

Natječajnu dokumentaciju sa izmjenama možete preuzeti ovdje: LAG_Natjecaj TO 1.1.1._Izmjena_V 1.1

Ostalu natječajnu dokumentaciju koja nije mijenjana možete preuzeti na sljedećem linku.