20ožu. 2020

Sukladno odluci Ministarstva zdravstva o proglašenju opasnosti od epidemije koronavirusa, LAG “Brač” prekida rad sa strankama do daljnjeg. Građanima i korisnicima stojimo na raspolaganju putem maila voditelj.lagbrac@gmail.com, te na uobičajenim brojevima telefona od ponedjeljka do petka, od 8 do 14 sati. LAG Brač odgovorno je i sukladno uputama organizirao rad od kuće te se posao […]

04ožu. 2020

Splitsko-dalmatinska županija objavila je niz natječaja iz područja poljoprivrede, pa Vam ih, ukoliko već niste informirani, još jednom dosnosimo i na našim stranicama. Riječ je o nizu Mjera koje Županija prepoznaje nužnima u pomoći razvoju poljoprivrede našeg područja, poput okupnjivanja zemljišta, gradnji manjih akumulacija i slično. Ukoliko ste imali sličnu aktivnost na svom poljoprivrednom gospodarstvu, […]

10velj. 2020

Skupština LAG-a Brač usvojila je 23.12.2018. godine Plan rada za 2020. godinu kao i Financijski plan, pa nam ostaje analizirati godinu iza nas. U 2019. godini LAG BRAČ je radio na provedbi mjere LEADER-a. LAG Brač dodjelio je 1.116.420,00 kuna potpore malim poljoprivrednicima u sklopu  Natječaju za tip operacije 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ […]

09sij. 2020

LAG Brač je 23.12.2019. održao redovnu godišnju Skupštinu na lokaciji Vrilo u Supetru na kojoj se, među ostalim, usvojio Poslovni plan LAG-a Brač za 2020. godinu te Financijski plan rada LAG-a Brač za 2020. godinu. U točki dnevnog reda predstavljeno je i izvješće o provedenim LAG Natječajima te trenutnom stanju provedbe LRS-a LAG-a Brač. Najavljena […]

20ruj. 2019

Ispravak natječajne dokumentacije LAG Natječaja TO 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ Sukladno članku 29. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod […]