Napominjemo kako su na stranicama Županije objavljeni Natječaji zanimljivi poljoprivrednicima i stočarima. Potrebnu dokumentaciju potražite na njihovim stranicama i pripazite na rokove!

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 3. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju u SDŽ za 2018. g.

OTVORENI   od 10.09.2018. do 09.10.2018.

Pozivaju se fizičke i pravne osobe vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se bave uzgojem stoke, poljoprivrednom proizvodnjom s prebivalištem odnosno sjedištem i ulaganjem  na području Splitsko-dalmatinske županije.

Korisnici potpore

poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik i imaju uvedene poljoprivredne površine u ARCOD sustav, imaju prebivalište odnosno sjedište kao i uzgoj stoke i poljoprivrednu proizvodnju na području Splitsko-dalmatinske županije te nemaju dugovanja (nositelj/članovi) prema proračunu Splitsko-dalmatinske županije po osnovi kreditiranja iz Fonda za razvitak poljoprivrede i agroturizma u SDŽ i nemaju dospjelih dugovanja po osnovi  poreznih obveza.

 

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za 2018. godinu

OTVORENI   od 10.09.2018. do 09.10.2018.

Pozivaju se fizičke i pravne osobe vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog zemljišta koje se bave uzgojem stoke, poljoprivrednom proizvodnjom s prebivalištem odnosno sjedištem i ulaganjem  na području Splitsko-dalmatinske županije.

Korisnici potpore

poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik i imaju uvedene poljoprivredne površine u ARCOD sustav te imaju prebivalište odnosno sjedište kao i uzgoj stoke i poljoprivrednu proizvodnju na području Splitsko-dalmatinske županije, nemaju dugovanja (nositelj/članovi) prema proračunu Splitsko-dalmatinske županije po osnovi kreditiranja iz Fonda za razvitak poljoprivrede i agroturizma u SDŽ i nemaju dospjelih dugovanja po osnovi  poreznih obveza.

Podnositelj zahtjeva za potporu u ime poljoprivrednog gospodarstva je nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

 

 

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko – dalmatinske županije za 2018. godinu

OTVORENI   od 10.09.2018. do 25.10.2018.

Korisnik potpore

nositelj/član obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji obavlja samostalnu djelatnost poljoprivrede kao jedino ili glavno zanimanje i upisan je prvi put u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, a nije obveznik poreza na dohodak niti poreza na dobit. Član OPG-a je prihvatljiv korisnik potpore samo u slučaju kada nositelj OPG-a ostvaruje zdravstveno i mirovinsko osiguranje po drugoj osnovi.

Obrti, trgovačka društva, jednostavna trgovačka društva i zadruge nisu prihvatljivi korisnici.

Korisnik ostvaruje pravo na potporu najviše tri godine uzastopice.

Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava Splitsko-dalmatinske županije za obiteljska poljoprivredna gospodarstva(OPG) prvi put osnovana unutar dvanaest mjeseci do trenutka predaje zahtjeva na ovaj Javni poziv, u 50% iznosu opravdanih plaćenih troškova obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a najviše do 5.000,00 kuna godišnje.

 

Više o natječajima pročitajte na službenim stranicama SDŽ-a, ovdje!