STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA

 

Radno mjesto

 SUPETAR, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


 1


 Na određeno; povećan opseg posla


 Puno radno vrijeme


 Nema smještaja


 U cijelosti


 26.8.2022.


 7.9.2022.


 

Posloprimac

 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Potrebno poznavanje osnova informatike

 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

 Kategorija B


 OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

 • Administrativni i uredski poslovi
 • Evidencija i priprema troškova zahtjeva za isplatu
 • Obavlja i druge poslove prema nalogu Voditelja LAG-a
 • Aktivnosti provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a Brač 2014.-2020. (animacija, natječaji, edukacije i itd.)

Od kandidata/kandidatkinje se očekuje da će obavljati poslove stručnog suradnika LAG-a što uključuje sljedeće radnje i obveze:

 • uspostava i održavanje kontakata s članovima Udruge na području otoka Brača, uključujući poduzetnike i predstavnike svih relevantnih institucija,
 • promicanje znanja o održivom razvoju i važnosti partnerskog i višesektorskog kreiranja javne politike održivog razvoja među stanovništvom na području otoka Brača, putem sredstava javnog priopćavanja i nakladničkom djelatnošću, te poticanje aktivnog uključivanja stanovnika u zajedničko planiranje,
 • praćenje zakonske regulative i objava javnih natječaja vezanih za razvojne mogućnosti i informiranje potencijalnih korisnika na području Udruge o postojećim mogućnostima,
 • identificiranje svih relevantnih nacionalnih, EU i drugih mogućnosti financiranja,
 • organizacija različitih programa jačanja kapaciteta – informativne radionice, edukacije, treninzi – za članove Udruge i partnere na području otoka Brača,
 • izrada dokumenata, prezentacija, izvješća i drugih pismenih oblika potrebnih za izvješćivanje, vođenje zapisnika i arhiva, evidencija troškova
 • upoznavanje javnosti otoka Brača s radom Udruge,
 • obavljanje i drugih poslova utvrđenih Zakonom, aktima Udruge i odlukama tijela Udruge

PODRUČJE TESTIRANJA:

 • Lokalna razvojna strategija LAG-a Brač 2014.-2020. (www.lagbrac.hr)
 • Statut LAG-a Brač (lagbrac.hr)

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje:

KANDIDATI UZ PRIJAVU NA OGLAS MORAJU OBAVEZNO PRILOŽITI:

 • Životopis
 • Dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice)
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslika indeksa, potvrde, uvjerenje ili sl.)

Prijave za oglas podnose se u roku 12 dana od dana objave oglasa na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje isključivo slanjem na e-mail adresu:
voditelj.lagbrac@gmail.com
s naznakom predmet:
Prijava na natječaj za posao
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas i njezina prijava će se izuzeti iz daljnjeg izbora o čemu će biti obaviještena putem elektroničke pošte.
O rezultatima oglasa te o vremenu testiranja i intervjua kandidati će putem elektroničke pošte dobiti obavijest  u četvrtak 8.9.2022. godine.


 

Poslodavac

 Lokalna akcijska grupa ‘Brač’


 e-mailom: voditelj.lagbrac@gmail.com