Lokalna akcijska grupa Brač kroz mjesec dana planira objaviti natječaj TO 1.1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

LAG Brač izmjenom Lokalne razvojne strategije odlučio ponoviti TO 1.1.1. i povećati sredstva kako bi što više malih poljoprivrednih gospodarstava poboljšalo proizvodnju te postali konkurentniji na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasnije proizvodnje.

LAG Brač planira odraditi i radionice kako bi korisnici dobilo informacije o novim kriterijima koji su kreirani kroz Prvu izmjenu LRS. Novi kriteriji ne ograničavaju područje otoka Brača, odnosno kriteriji lokacije ulaganja zamijenjeni su horizontalnim kriterijima.

LAG Brač kroz ovu izmjenu želi potaknuti razvoj i ulaganje u ostale grane mediteranskog stočarstva i voćarstva. Kriteriji će biti objavljeni zajedno s Natječajem.

Osnovne informacije o natječaju:

Iznos potpore po korisniku je 15.000,00 EUR, a intenzitet potpore 100%, a potpora se dodjeljuje za 26 projekata.

Nositelj projekta mora imati sjedište/prebivalište na području LAG-a Brač te se ulaganje mora također izvršiti na tom području.

Dodatno nositelj mora biti:

upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
mikro ili malo poduzeće
jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
a. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
b. obrt
c. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
d. zadruga.
Ciljevi projekta moraju se odnositi na:

a) modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
b) povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

Prihvatljive aktivnosti su:
1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

 

Pratite mrežnu stranicu LAG-a Brač te Facebook stranicu LAG/LAGUR Brač kako biste bili u toku s informacijama.