Novi Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine vrijedan 55,5 milijuna eura, odnosno 11,1 milijun eura godišnje usvojen je na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 3. siječnja 2019. godine.

Nacionalni program pomoći sektoru vina provodi se od 2014. godine, a  program za razdoblje 2019. do 2023. godine provodit će se kroz četiri mjere:

– Informiranje u državama članicama – kroz davanja potpora za informativne kampanje vezane uz vino u državama članicama EU;

Mjera je uvedena na prijedlog sektora i sigurno će doprinijeti značajnim iskorakom u odnosu na prethodni Program jer vidimo da nakon      ulaska u EU nismo napravili veće iskorake u izvozu na tržišta EU. Ova mjera uključuje informativne aktivnosti o sustavu EU o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla te informativne aktivnosti o odgovornoj konzumaciji vina i rizicima koji su povezani sa štetnom konzumacijom alkohola. Maksimalni prihvatljivi troškovi po projektu su 100.000 eura, a razina EU potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova, dok je državna potpora Hrvatske može iznositi do 30% prihvatljivih troškova. Unutar ove mjere podnositelji zahtjeva mogu biti: stručne organizacije uključene u sektor vina, organizacije proizvođača vina, udruženja organizacija proizvođača vina, privremena ili stalna udruženja dvaju ili više proizvođača vina, sektorske organizacije ili javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika proračuna.

– Promidžba na tržištima trećih zemalja – kroz davanje potpora za promidžbene aktivnosti vinara na trećim tržištima;

ova mjera ima za cilj pronalaženja novih potrošača, povećanja prepoznatljivosti hrvatskih vina, poboljšavanja konkurentnosti vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i vina s oznakom sorte vinove loze, uz naglašavanje visokih standarda proizvoda iz Unije s obzirom na kvalitetu. Razina EU potpore iznosi do 50% od prihvatljivih troškova, a državne može iznositi do 30% prihvatljivih troškova. Maksimalni prihvatljivi troškovi po projektu su do 250.000 eura, a maksimalni iznos EU potpore po projektu je 125.000 eura, te iznos državne potpore po projektu 75.000 eura. Programom je utvrđen cilj povećanja izvoza na ciljana tržišta za 20 posto.

– Restrukturiranje i konverzija vinograda – kroz davanje potpora za investicije u rekonstrukciju postojećih vinograda

mogu se odobriti za aktivnosti koje dovode do strukturne promjene u vinogradima kao zamjena sorte (uključujući i cijepljenje), premještanje vinograda na povoljnije vinogradarske položaje i poboljšavanje vinogradarskih tehnika. Pojedine operacije mogu se provoditi samostalno ili u kombinacijama ovih triju operacija. Maksimalni iznos potpore po projektu je 750.000 eura uz intenzitet potpore od 75%.

– Ulaganja – kroz davanje potpore za investicijska ulaganju u izgradnju podruma i nabavku vinarske i vinogradarske opreme.

Ova mjera uključuje potpore ulaganjima u proizvodnju i prodaju vina. Potpora se može odobriti za materijalna i nematerijalna ulaganja u vinarije, te prodajne i prezentacijske objekte vina, uključujući skladišta i infrastrukturne objekte, s ciljem poboljšanja ukupne učinkovitosti. Kod ove Mjere iznos i intenzitet potpore ovisi o veličini poduzeća pa se za veće poduzeća predviđa manji iznos potpore.

Novosti u odnosu na postojeći program su uvođenje novih mjera, uvođenje nadoknade gubitka dohotka za iskrčene vinograde u razdoblju od 3 godine, kao i povećanje intenziteta potpore s 50% na 75% u mjeri Rekonstrukcije i konverzije vinograda, što je novina jer je u dosadašnjem programu intezitet potpore bio 50%.

Također, uvedena ja mogućnost pokrića troškova tzv. doprinosa u naravi kojim se korisniku za  vrijednost izvršenih poslova u projektu koje je sam proveo (bez podloge računa) što do sada nije bilo moguće.

Nadalje, u svim mjerama uvedena je isplata potpore po pojedinim provedenim aktivnostima u projektu.

O Nacionalnom programu možete više pronaći ovdje, a na stranici APPRRR-a možete pogledati Pravilnik o provedbi mjere Informiranja kao i sam natječaj.