Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za program ‘Konkurentnost turističkog gospodarstva’. Kroz ovaj program u proračunu je predviđeno bespovratnih 23,6 milijuna kuna koje će se kroz niz mjera dodjeljivati za povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih proizvoda u destinaciji, održivi razvoj, korištenje  novih tehnologija i slično.

Posebnu pažnju kroz program posvećujemo i razvoju turizma na kontinentu, dalmatinskom zaleđu i otocima, održivom razvoju, korištenju novih digitalnih tehnologija te povezivanju poljoprivrede i turizma.

KORISNICI:

 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) i
 • obiteljska  poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge.

Šo se tiče OPG-ova mogu se prijaviti na mjeru A4 bez obzira imaju li ili ne rješenje o ugostiteljskim/turističkim uslugama, odnosno po završetku projekta moraju imati rješenje. Kroz natječaj potiče se na konkurentnost i poboljšanje ponude kroz dodatne sadržaje.

Zanimljiva je Mjera D koja se odnosi na povećanje prepoznavanja HOP proizvoda. OPG-ovi se mogu prijaviti kroz prihvatljivu projektnu aktivnost koja se odnosi na ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja za proizvode s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ od strane proizvođača predmetnih proizvoda na otocima.

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od četiri mjere;

MJERA A:

A1 – HOTELI

Postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel,Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi), Lječilišne vrste hotela
Sukladno Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (NN 56/16)

IZNOS POTPORE

 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 40.000,00 kuna
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna

A2 – KAMPOVI

Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp ili Kamp odmorište Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN 54/16)

        

       IZNOS POTPORE:

 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 300.000,00 kuna

A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ

Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Objekt za robinzonski smještaj Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN 54/16, NN 69/17)

IZNOS POTPORE:

 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 40.000,00 kuna
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna

 A4 – OPG

(Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)

Postojeći ili novi, moguće vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište ili Kamp odmorište – robinzonski smještaj Sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/16, NN 69/17) i Pravilniku o izmjeni i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (NN 150/14)

         IZNOS POTPORE:

 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000,00 kuna
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 150.000,00 kuna

SUBJEKTI KOJI SE MOGU PRIJAVITI

OPG – obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, koje ima rješenje ili će isto ishoditi po završetku projekta o pružanju ugostiteljskih usluga na OPG-u

PG – poljoprivredno gospodarstvo (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) samo za kušaonice

MJERA B:

RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA

Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu

Potiče se razvoj posebnih oblika turizma kao što su ciklo-turizam, aktivni i pustolovni kroz ulaganja u infrastrukturu, servise i opremu, uređenje potrebne infrastrukture i ulaganja u opremu za špilje, rafting, stijene za penjanje, vidikovce, adrenalinske parkove, golf vježbališta, te promotivne aktivnosti za postojeću ponudu.

Kroz ovu mjeru podupiru se i zabavni, adrenalinski i tematski parkovi, tradicijski mali ploveći hoteli, obnova i uređenje izletničkih drvenih brodova tradicijske izgradnje, te kreiranje paket aranžmana novih turističkih proizvoda za tržišta posebnih interesa.

razvoj dodatne ponude turističkih usluga aktivnog i pustolovnog turizma sukladno popisu aktivnosti pustolovnog i aktivnog turizma Zajednice pustolovnog turizma pri HGK (https://www.hgk.hr/sturizam/turisticke-usluge-aktivnog-i-pustolovnog-turizma-popisaktivnosti)

      IZNOS POTPORE

 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna

SUBJEKTI KOJI SE MOGU PRIJAVITI

Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

MJERA C:

DOSTUPNOST I SIGURNOST

odnosi se na dostupnost i sigurnost turista, kroz sufinanciranje javno dostupnih defibrilatora (medicinski uređaji za spašavanje i oživljavanje) u ugostiteljskim objektima na otocima i na brodovima za krstarenje Jadranom, uz obveznu edukaciju djelatnika, te sufinanciranje inovativnih IT tehnologija vezanih za digitalnu interakciju s gostima, te aplikacije vezane za povećanje vidljivosti destinacijske ponude, posebnih oblika turizma, tematskih proizvoda i ruta.

SUBJEKTI KOJI SE MOGU PRIJAVITI

Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge

       IZNOS POTPORE

 1. Za prvu aktivnost (defibrilatori):
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 25.000,00 kuna

      2. Za drugu aktivnost (inovativne IT tehnologije):

 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna

  MJERA D:

PREPOZNATLJIVOST HRVATSKIH OTOČNIH PROIZVODA
odnosi se na prepoznatljivost, pa će se tako financirati plasman otočnih proizvoda kroz opremanje prodajno izložbenih prostora u ugostiteljskim objektima na otocima, te realizacija tematskih ruta i kreiranje paket aranžmana na temu „Hrvatski otočni proizvodi“. Kroz ovu mjeru također će se sufinancirati veći međunarodni skupovi u Hrvatskoj koji su vezani za investicije u turizmu, kao i promotivne aktivnosti vezane za prepoznatljivost pojedinih posebnih oblika turizma udruženih subjekata na nacionalnoj razini.

SUBJEKTI KOJI SE MOGU PRIJAVITI

Trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (samo za ulaganje u uređenje izletišta, kušaonica, vinotočja za proizvode)
s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ od strane proizvođača predmetnih proizvoda na otocima

         IZNOS POTPORE

 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna

Javni poziv otvoren je do 1. ožujka 2019. Godine, a više informacija možete pronaći na ovoj poveznici.