LAG Brač kao partner na projektu Interreg Italy-Croatia Tourism4all organizira aktivnost Lokanog treninga za predstavnike u turizmu vezao uz temu pristupačnog turizma.,

Pridružiti nam se možete u našem uredu 13/12/2021 u 11 sati.