U Supetru je održana  trodnevna edukacija od  četvrtka 09. svibnja do subote 11. svibnja u obliku LEADER radionica za Lokalne akcijske grupe.  Organizator je LAG  BRAČ u suradnji s LEADER mrežom Hrvatske.

Teme radionica koje okupljaju preko pedeset sudionika iz cijele Hrvatske su „Decentralizirana provedba Programa ruralnog razvoja putem odobrenih LAG-ova – analiza primjera dobre prakse i kako ih primijeniti“ te  „Provedba LEADER/CLLD-a u okviru OPPR 2014.-2020. – priprema i provedba LAG natječaja”.

 

Riječ je o važnim radionicama za lokalne akcijske grupe Hrvatske koji su u tijeku provedbe i pripreme Natječaja namijenjene korisnicima sa svoga područja. Jedna od tema radionice je i Primjeri dobre prakse potpore i suradnje lokalnih akcijskih grupa sa Županijama Republike Hrvatske i financijskim institucijama. Među predavačima je i voditeljica radionice Bojana Markotić Krstinić, glavna tajnica LEADER mreže Hrvatske, Katarina Šuta iz Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu  Splitsko – dalmatinske županije, Ivan  Samardžija, viši savjetnik, Odjel za pripremu i provedbu EU projekata Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije te voditelji i stručni suradnici LAG-ova koji su predstavili pozitivne primjere sa svog područja.

Cilj radionica je poboljšanje kvalitete provedbe Programa te povećanje sudjelovanja dionika u ruralnom razvoju te u provedbi Programa ruralnog razvoja Republike hrvatske za razdoblje 2014.- 2020. Radionice su sufinancirane sredstvima Mjere 20, Tehnička pomoć iz PRR RH.

Radionice su se održale u konferencijskom centru, Forumu Waterman Svpetrvs Resorta.

U sklopu radionice održan je i izlet u organizaciji LAG-a Brač, odnosno terenski obilazak područja LAG-a Brač.