LEADER –

 

leader

 

LEADER – “Links between actions for the development of the  rural economy”, predstavlja Inicijativu Europske Zajednice za mobiliziranje i provedbu ruralnog razvoja u ruralnim zajednicama kroz  lokalna partnerstva javnog i privatnog sektora („Lokalne akcijske grupe”).

Namjera mu je pomoći ljudima, udrugama, poduzećima i ostalim potencijalnim  čimbenicima u ruralnim područjima da razmotre potencijal svojeg područja te potaknu  provedbu integriranih, kvalitetnih i originalnih strategija održivog razvoja. U okvirima  Republike Hrvatske kao zemlje pred-pristupnice Europske Unije, LEADER je uklopljen  u IPARD program pod mjerom 2.2. Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog  razvoja.

LEADER program određen je sljedećim elementima:

 • lokalne strategije razvoja koje se temelje na području, predložene za dobro
 • identificirane podregionalne ruralne teritorije,
 • javno-privatno partnerstvo uz tijelo upravljanja koje donosi odluke
 • predstavljajući interes različitih skupina ruralnog stanovništva,
 • bottom-up pristup koji u suštini znači kako odluke koje se odnose na pripremu i
 • provedbu lokalnih razvojnih strategija donose lokalne akcijske grupe,
 • multi-sektorska izrada i provedba strategije koja se temelji na interakciji između
 • sudionika projekata različitih sektora lokalne ekonomije,
 • provedba inovativnog pristupa,
 • provedba projekata suradnje,
 • mrežni rad lokalnih partnerstava

(Izvor:http://www.pbiro.hr/leader_program_europskom_praksom_do_vlastitih_prilika.pdf)

LEADER  potiče i potpomaže ruralna područja  da vlastitim kapacitetima definiraju nove načine i metode kojima će postati konkurentni. Njegov je cilj doprinijeti poboljšanju kvalitete života cjelokupnog stanovništva  u ruralnim područjima.

Linkovi:

The Principles of Leader: http://www.youtube.com/watch?v=vsMPAbzGlo4

LEADER pristup- Praktični vodič http://www.lag-laura.hr/wp-content/uploads/2010/08/LEADER-PRISTUP.pdf