Mjera 1.1.

TO 1.1.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (TO 6.3.1. PRR RH)

KORISNICI
-mala poljoprivredna gospodarstava (ekonomske veličine 2.000 eura do 7.999 eura.)

-prijavitelji moraju imati sjedište na području LAG-a Brač na kojem se mora i provoditi ulaganje.

AKTIVNOSTI

 • kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

IZNOS POTPORE: 15.000,00 EUR
INTEZITET: 100%

PREZENTACIJA MJERE 1.1. PDF


 

O detaljima o datumima objave najavljenih natječaja izvjestit ćemo nas na vrijeme na stranicama LAG-a Brač

 

Mjera 3.3.

3.3.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu (tip operacije 7.4.1. PRR RH)

KORISNICI

 • jedinice lokalne samouprave
 • trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave,
 • javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija,
 • udruge/organizacije civilnog društva i vjerske zajednice koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno Stanovništvo (isključujući lokalne akcijske grupe) i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane sa prihvatljivim ulaganjem
 • lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa ruralnog razvoja
 • prijavitelji moraju imati sjedište na području LAG-a Brač na kojem se mora i provoditi ulaganje.

AKTIVNOSTI: prihvatljiva ulaganja su građenje i/ili opremanje:

 • vatrogasnog doma i spremišta,
 • društvenog doma/ kulturnog centra,
 • planinarskog doma i skloništa,
 • turističkog informativnog centra,
 • dječjeg igrališta,
 • sportske građevine
 • objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo),
 • rekreacijske zone na rijekama i jezerima,
 • biciklističke staze i trake,
 • tematskog puta i parka,
 • građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi),
 • javne zelene površine (park i slično.),
 • pješačke staze i pješačke zone,
 • otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste),
 • groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine),
 • tržnice
 • javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz).

IZNOS POTPORE: Najniži iznos potpore: 15.000,00 EUR – Najviši iznos potpore: 20.000,00 EUR

INTEZITET POTPORE
Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji unutar ovog tipa operacije iznosi:
do 80 posto od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti 100 posto prosjeka Republike Hrvatske i više
do 90 posto od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje koje se nalazi u jedinici lokalne samouprave čiji je indeks razvijenosti 75 posto do manje od 100 posto prosjeka Republike Hrvatske.

 

Za sve informacije posjetite nas na adresi Žedno drage 37, u Supetru ili nam pišite na e-mail voditelj.lagbrac@gmail.com