Kako postati članom ?

STRUKTURA ČLANSTVA I POPIS OBVEZNE DOKUMENTACIJE REDOVNIH ČLANOVA LAG-A PREMA SEKTORIMA

Pristupnicu možete preuzeti ovdje u Word obliku:

Preuzmi

 

PRISTUPNICA

U ovoj rubrici možete preuzeti pristupnicu za članstvo u LAG Brač

Uz ovu popunjenu pristupnicu morate priložiti:

  odluku svojeg nadležnog tijela o pristupanju (popunjavaju je samo organizacije koje imaju

upravna tijela, OPG, obrti, manje tvrtke i sl. ne trebaju ovo popunjavati i pristupaju

samo odlukom vlasnika)

  presliku rješenja o registraciji

Vašu prijavu (pristupnicu i prateće dokumente) pošaljite poštom (Vlačica 11/1, 21400 Supetar

– Hrvatska) ili skenirano mailom.

Važna napomena:

  Pristupnice u članstvo LAG-a moraju ispuniti i potpisati i staviti štambilj sve ovlaštene

osobe pravnih osoba – članova LAG-a te fizičkih osoba u smislu obrta i OPG-a (ako

OPG nema štambilj, onda ga nije niti obvezan staviti, već je dovoljan samo potpis

vlasnika).

 Fizičke osobe u smislu samostalne fizičke osobe (ne i obrta ili OPG-a, da se primjenjuje

gornja napomena), samo potpisuju pristupnicu koja se prilaže u dokumentaciji LAG-a

za odobrenje, ako je član upravljačkog tijela samostalna fizička osoba koja je osobno

član LAG-a.

  Članstvo u LAG-u može biti: redovno, pridruženo i počasno.

  Redovni članovi LAG-a mogu postati poslovno sposobne pravne i fizičke osobe koji pokažu interes za bavljenjem djelatnostima LAG-a, a koji prihvate Statut LAG-a.

  Redovni članovi sudjeluju na sastancima LAG-a i imaju pravo glasa. Oni se imaju pravo kandidirati za članove tijela LAG-a. Plaćanje članarine obavezno.

  Pridruženi članovi mogu biti poslovno sposobne pravne i fizičke osobe koji djeluju na području LAG-a, ali ne moraju imati i sjedište odnosno prebivalište na području LAG- a.

  Pridruženi članovi imaju pravo nazočiti sastancima na koje su pozvani, bez prava odlučivanja te prava da biraju i budu birani u tijela udruge. Plaćanje članarine nije obavezno.

  Počasni članovi LAG-a mogu postati pravne i fizičke osobe posebno zaslužne za rad i razvoj LAG-a. Počasni članovi sudjeluju u radu udruge, ali bez prava odlučivanja te prava da biraju i budu birani u tijela udruge.

  Članstvo u LAG-u je dobrovoljno. Odluku o primanju novih članova u redovno i pridruženo članstvo donosi Upravni odbor.

JAVNI SEKTOR

 Jedinice lokalne samouprave

 Poduzeća (d.o.o., d.d.) koja su osnovana temeljem Zakona o trgovačkim društvima, s više

od 20% vlasništva jedinice lokalne samouprave

  Javne ustanove koje je osnovala lokalna samouprava posebnom odlukom nadležnog tijela

CIVILNI SEKTOR

 Organizacije civilnog društva (udruge) registrirane pri nadležnom uredu državne uprave

  Klasteri koji su osnovani sukladno Zakonu o udrugama i registrirani pri nadležnom uredu

državne uprave

  Fizičke osobe – kao samostalne osobe sukladno Zakonu o udrugama

PRIVATNI SEKTOR

  Obrti koji su osnovani temeljem Zakona o obrtu i registriran pri nadležnom Trgovačkom

sudu

  OPG-i (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) regisitrirani pri nadležnom uredu državne

uprave

  Poduzeća (d.o.o./d.d.) koja su osnovana temeljem Zakona o trgovačkim društvima i

registrirana pri nadležnom Trgovačkom sudu

  Zadruge koje su osnovane temeljem Zakona o zadrugama i registrirana pri nadležnom

Trgovačkom sudu

  Klasteri koji su osnovani kao gospodarsko – interesna udruženja (GIU) osnovana sukladno

Zakonu o trgovačkim društvima