U Hrvatskoj je registrirano oko 165.000 OPG-ova. OPG je kratica za Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo na kojem punoljetni članovi istog kućanstva obavljaju poljoprivrednu djelatnost, a po potrebi i dopunske djelatnosti, koristeći vlastite i unajmljene resurse. OPG je, naime, oblik registracije, u kojem obiteljska gosdarstva sudjeluju na tržištu, ali s kao tako registrirani mogu prijavljivati na Natječaje, dobivati izravne potpore, ali i jednostavno prodavati svoje proizvode.

NOSITELJ OPG-a – je punoljetna osoba koja radi stalno ili povremeno na gospodarstvu i odgovorna je za njegovo poslovanje

ČLANOVI OPG-a –  jesu punoljetni članovi istog kućanstva koji imaju prebivalište na istoj adresi, a bave se stalno ili povremeno radom na gospodarstvu.

U nastavku Vam donosimo korake kako otvoriti OPG, ali i mali vodič s bitnim kontaktima. Važno je napomenuti kako je vaj tekst tek informativnog kakaktera i prije je svakako potrebno nazvati odgovorne institucije, a to je svakako Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i rurlanom razvoju, skraćeno APPRRR. U osnovi, većina OPG-ova koji tek otvaraju ne prelazi prihode veće od 80.500 kuna čime bi postali porezni obveznici, ali i obveznici vođenja poslovnih knjiga (knjigovotstvo), ali o tome treba voditi u Vašem osobnom slučaju, ukoliko je situacija drugačija.

Imajte na umu i kako ste obveznici plaćanja mirovinskog i zdrastvenog osiguranja po osnovi poljoprivredi ukoliko niste već osigurani po nekoj srugoj osnovi, na primjer, kao umirovljenik, zaposlen negdje drugdje ili ste student. I nositelj i članovi moraju plaćati osiguranje po poljoprivrednoj osnovi ako su nezaposleni i otome morate voditi računa.

Nedavno je izašao i Zakon o OPG-ovima kojeg savjetujemo da pročitate.

 

Otvaranje OPG-a

1. KORAK

Otvoriti Žiro račun koji glasi na nositelja OPG-a (žiro račun za fizčke osobe na Odjelu za građanstvo u poslovnoj banci)

2.KORAK

Nositelj OPG-a treba podnijeti Zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u uredu APPRRR.
Potrebna dokumentacija:
a) Preslika osobne iskaznice nositelja i članova OPG-a
b) Preslika Ugovora o otvorenom žiro računu iz poslovne banke
c) Posjedovni list za poljoprivredno zemljište koje se upisuje u iznosu od 70,00 kn (original ne stariji od 6 mjeseci) ili gruntovni izvadak iz gruntovnice u iznosu od 20,00 kn/Ugovor o zakopu ovjeren kod javnog bilježnika (ukoliko poljoprivredno zemljište nije u vlasništvu OPG-a)/Izjava vlasnika o davanju zemljišta na korištenje bez naknade, uz izvadak iz katastra za sve prijavljene čestice koje nisu u posjedovnom listu nositelja i članova
d) Obrazac Upisnik preuzet sa APPRRR-a
e) Popunjena izjava članova OPG-a o odabiru nositelja
f) Preslika dokumenata o svim postojećim upisima gospodarstva u registre i evidencije ministarstva i od ministarstva ovlaštenih ustanova (npr. zavodi, Hrvatsko stočarsko selekcijski centar, Upisnik proizvođača sjemena, Upisnik proizvođača vina, Središnji popis matičnih grla i jata)
g) Potvrda obveznika PDV-a (ako obveznik PDV-a)
h) Biljezi

3. KORAK

Izrada pečata u trenutku upisa u Registar poreznih obveznika (UKOLIKO STE POREZNI OBVEZNIK)

Fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost poljoprivrede i šumarstva moraju upisati u registar poreznih obveznika (RPO) ako u poreznom razdoblju ostvare primitak po toj osnovi veći od 80.500,00 kn

Potrebna dokumentacija:
a) Rješenje o upisu OPG-a u Upisnik
b) Osobna iskaznica nositelja OPG-a
c) Potvrda o OIB-u

4. KORAK

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
a) Prijava o početku osiguranja (tiskanica M-1P)
b) Prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa (tiskanica M-11P)
c) Rješenje nadležnog tijela o upisu nositelja ili članova OPG-a u Upisnik
d) Za osobe do navršene 26. godine života potrebna je izjava da nisu na redovitom školovanju

Prije otvaranja Upisnka svakako informirate u HZMOo svojim pravima koja će uslijediti nakon otvaranja
Upisnika (primjerice, ako ostvarite pravo na invalidsku mirovinu, otvaranjem Upisnika možete izgubiti to pravo)

5. KORAK

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
a) Prijava o početku osiguranja (tiskanica T-1)
b) Prijava o početku osiguranja člana OPG-a (tiskanica T-2)
c) Preslika dokumentacije koja je predana u HZMO zajedno s obrascima

6. KORAK

APPRRR (Agencija za plaćanje u poljoprivredi) izdaje Rješenje o upisu u Upisnik PG te dodjeljuje jedinstveni matični
identifikacijski broj- MINPG dok nositelj i članovi dobivaju iskaznicu OPG-a koja vrijedi uz osobnu iskaznicu

 

Pogledajte sve u našem Vodiču: Kako otvoriti OPG.