DSC_0087

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni poziv za sufinanciranje rada uzgojnih organizacija u području stočarstva u 2017. godini za koji je rezervirano 645.050,00 kuna.

Cilj sufinanciranja uzgojnih organizacija u području stočarstva je podrška institucionalnom, organizacijskom i programskom razvoju uzgojnih organizacija u području stočarstva.

Sufinancira se utemeljenje i/ili vođenje matičnih knjiga, provođenje postupaka ispitivanja proizvodnosti i testiranja u svrhu procjene uzgojne vrijednosti, unaprjeđenja i očuvanje pasmina i/ili vrsta domaćih životinja.

Udio opravdanih troškova do 90%

Korisnici potpore moraju imati suglasnost Ministarstva poljoprivrede za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, a djeluju na nacionalnoj razini kao uzgojne udruge, uzgojni savezi ili središnji uzgojni savezi. Napominjemo da uzgojne udruge koje su članovi uzgojnog saveza i/ili središnjeg saveza uzgajivača nemaju se pravo pojedinačno prijavljivati na poziv.

Udio opravdanih troškova (bez PDV-a) koji sufinancira Ministarstvo za provođenje programa rada uzgojnih organizacija iznosi 90%, a najviše do:

  • 40.000,00 kuna za uzgojne udruge koje djeluju na nacionalnoj razini,
  • 110.000,00 kuna za uzgojne saveze ili središnje uzgojne saveze.

Ako ukupni iznos svih prijava bude veći od iznosa osiguranog u Državnom proračunu za ovu namjenu, Ministarstvo poljoprivrede će Odlukom proporcionalno umanjiti jedinične iznose.

Rok za dostavu prijava za Poziv je do petka, 10. studenog 2017. godine u ponoć.

Više o javnom pozivu pogledajte ovdje.