Splitsko-dalmatinska županija objavila je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području Splitsko-dalmatinske županije u 2019. koji je otvoren trideset dana od dana objave, odnosno od 22.2.2019.

Korisnici i prijavitelji su jedinice lokalne samouprave koje se nalaze na području Splitsko-dalmatinske županije. Javnim pozivom nije definiran maksimalni ni minimalni iznos potpore. Sredstva se odobravaju ovisno o visini prihvatljivih troškova.

Splitsko-dalmatinska županija će bespovratna financijska sredstva dodjeljivati za sufinanciranje sljedećih razvojnih projekata:

  • razvoj javne turističke infrastrukture (pod javnom turističkom infrastrukturom, u smislu ovog Programa, smatra se javna infrastruktura koja na području turističke destinacije izravno ili neizravno utječe na razvoj turizma i turističke ponude sukladno Pravilniku o javnoj turističkoj infrastrukturi (NN 131/09) (npr. uređenje, opremanje i označavanje biciklističkih, pješačkih, planinarskih, poučnih i drugih tematskih staza, izletišta, penjališta, vidikovaca, špilja i drugih zanimljivih mjesta (point of interest), uvođenje bike-share usluge, bike servisa, bike parkova);
  • turistička valorizacija kulturnih i povijesnih sadržaja te jedinstvene autohtone arhitekture i povećanje njihove turističke atraktivnosti (objekti devastirane kulturne i povijesne baštine koji će se valorizirati kroz turizam kao objekti javne infrastrukture: muzeji, tematske kuće, javni prostori za događanja, etno-eko sela, turistička signalizacija i sl.);
  • razvoj nautičke infrastrukture;
  • ostali razvojni projekti kojima se unaprjeđuje turistička infrastruktura i turistička resursna osnova, a doprinose razvoju konkurentnosti turizma Splitsko-dalmatinske županije (turistički informativni centri, interpretacijski centri, višenamjenski objekti, centri/dvorane za održavanje specijaliziranih ugostiteljsko-turističkih obrazovnih programa, izložbi i drugih događanja, imovina u vlasništvu jedinica lokalne samouprave koja bi se valorizirala kroz turizam i sl.).

Prihvatljivi troškovi su:

  1. a) troškovi izrade projektne dokumentacije
  2. b) troškovi izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije, uređenja i opremanja objekata javne turističke infrastrukture

VISINA SREDSTAVA

Splitsko-dalmatinska županija sufinancira:

–    do 75% prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta za JLS koje se nalaze na   

    području zaleđa Splitsko-dalmatinske županije

–    do 60% prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta za JLS koje se nalaze na

    otocima Splitsko-dalmatinske županije

–    do 50% prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta za JLS koje se nalaze u  

    priobalju Splitsko-dalmatinske županije

Više o načinu podnošenja prijave te i o samom sadržaju možete pronaći na stranici Splitsko-dalmatinske županije.