Javni poziv fizičkim osobama za dodjelu sredstava Fonda za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj

Preko poziva mogu se dodijeliti sredstva za postavljanje jednog novog sustava za korištenje obnovljivih izvora energije:

s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora I grijanje potrošne vode

s dizalicom topline za grijanje potrošne vode I/ili prostora ili za grijanje i hlađenje u postojeće obiteljske kuće u Republici Hrvatskoj.

Postojeća obiteljska kuća u  je zgrada:

 1. koja je zakonita:

izgradena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti),

koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu ua akt koji dokazuje njenu zakonitost,

 1. u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te

 2. zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: ima najviše tri stambene jedinice,

ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Korisnici su:

 1. vlasnici ili suvlasnici, uz suglasnost svih suvlasnika, obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi,

 2. imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće u kojoj se projekt provodi najkasnije na dan prije dana objave Poziva,

 3. dostave Fondu Zahtjev za dodjelu sredstava Fonda za postavljanje jednog novog sustava (u tekstu. zahtjev),

 4. prihvate uvjete sufinanciranja sukladno Pozivu i općim aktima Fonda,

 5. ispunjavaju i druge uvjete Poziva i

 6. sklope s Fondom Ugovor o sufinanciranju.

Fond će korisnicima dodjeljivati sredstva donacije za opravdane troškove u iznosu do 35.000,00 kuna s PDV-om za sustav na biomasu ili do 45.000,00 kuna s PDV-m za sustav s dizalicom topline, za:

 1. izradu glavnog projekta:

  do 80%, ali ne više od 4.000,00 kuna na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,

  do 60%, ali ne više od 3.000,00 kuna na brdsko planinskom području ia na drugoj skupini otoka te

  do 40%, ali ne više od 2.000,00 kuna na ostalim područjima RH,

 2. provođenje stručnog nadzora:

  do 80%, ali ne više od 2.000,00 kuna na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,

  do 60%, ali ne više od 1.500,00 kuna na brdsko planinskom području ia na drugoj skupini otoka te

  do 40%, ali ne više od 1.000,00 kuna na ostalim područjima RH,

 3. nabavu i ugradnju sustava:

  1.) na biomasu:

  do 80%, ali ne više od 29.000,00 kuna na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,

  do 60%, ali ne više od 21.750,00 kuna na brdsko planinskom području ia na drugoj skupini otoka te

  do 40%, ali ne više od 14.500,00 kuna na ostalim područjima RH,

  2.) s dizalicom topline:

  do 80%, ali ne više od 39.000,00 kuna na području posebne državne skrbi i na prvoj skupini otoka,

  do 60%, ali ne više od 29.250,00 kuna na brdsko planinskom području ia na drugoj skupini otoka te

  do 40%, ali ne više od 19.500,00 kuna na ostalim područjima RH.

Raspoloživa sredstva Fonda po Pozivu u iznosu od 12.000.000,00 kn, a dodjeljivati će se do njihova utroška ili do konca 2018.godine, što prije nastupi.

Javni Poziv te Prijavni obrazac s ostalom dokumentacijom možete pronaći na sljedećem linku.