Dana 30.07.2019. godine Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i rurlanom razvoju donijela Odluku o odobrenju izmjene Loklane razvojne strategije LAG-a Brač.

LAG Brač podnio je zahtjev za promjenu svoje strategije 27. svibnja kada je po zaprimanju ona upućena Upravljačkom tijelu na ocjenjivanje koje je prijedlog izmjene ocijenilo pozitivnim.

Odluka o odobrenju promjene – LAG BRAC_07.2019.

Riječ je o prvoj izmjeni koju je LAG Brač odradio na strategiji koja je nastala kao rezultat analize potreba područja otoka Brača i temeljem koje se raspisuje Natječaji, a koja je LAG-u Brač osigurala 8.241.677,01 kuna za projekte prijavitelja s područja otoka Brača na LAG Natječaje i rad LAG-a Brač.

Najznačajnija je izmjena u smanjenju broja operacija, odnosno povećanje sredstava za mjere koje su se pokazale najzanimljivije bračkim poljoprivrednicima i prijaviteljima.

POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA ( TO 1.1.1.)

Tako će se uskoro ponovno raspisati Natječaj za tip operacije 1.1.1., sukladan tipu operacije 6.3.1. na nacionalnoj razini. Riječ je o popularnoj mjeri za poticanje razvoja malih poljoprivrednih gospodarstava u iznosu od 15.000 eura nepovratnih sredstava sufinancirana u 100 postotonom iznosu.

LAG Brač je prošle godine proveo Natječaj te osigurao sredstva za 10 OPG-ova, a ovom je izmjenom osigurao sredstava za njih još 27. To će ukupno činiti iznos od 4.041.792,00 kuna koje će LAG Brač dodjeliti projektima malih poljoprivrednih gospodarstava.

Najvažnije izmjene ovog Natječaja vezane su uz kriterije. Točne kriterije možete provjeriti u Dodatku 2  Loklane razvojne strategije, a opširnije o objavi ovdje.

ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU ( TO 3.3.1.)

Izmjenom Loklane razvojne strategije više je sredstava alocirano u ovu mjeru sukladnu 7.4.1. na nacionalnoj razini. Prvi Natječaj za TO 3.3.1. je pred završetkom objavom Konačne rang liste.

LAG Brač će krajem tekuće godine ponoviti Natječaj, drugi po redu za ovu mjeru u kojoj je, uz tri financirana u prvom Natječaju, osigurao sredstva za još 10 projekata. Riječ je o ukupno 1.945.673,76 kuna koja će biti utrušena na malu infrastrukturu poput parkova, društvenih domova, sportskih terena, dječjih igrališta i slično, a čiji su korisnici jedinice lokalne samouprave, udruge i slične organizacije sukladno LRS-u.

Detaljnije o kriterijima i Natječaju možete provjeriti u Dodatku 2 LRS LAG-a Brač.

USPOSTAVA I U REĐENJE POUČNIH STAZA, VIDIKOVCA I OSTALE MANJE INFRASTRUKTURE ( TO 8.5.2.)

Radi se o mjeri koja je svoju provedbu imala u planu u izvornoj i odabranoj LRS, te su sredstva na raspolaganju za ovu mjeru 291.907,00 kuna. Više o mjeri u Dodatku 2.

 

Dakle, došlo je od značajnog smanjenja mjera, time i Natječaja koji su bili predviđeni strategijom, a razlozi toga su višestruki te su rezulatat konzultacija, sastanaka i radionica organiziranih od strane LAG-a Brač i suradnika. Razlog izmjene je i kratko razdoblje provedbe s obzirom na kasnu aktivaciju Natječaja od strane Agencije za plaćanje u poljoprivredi. Pojedini Natječaji nisu ni aktivirani, niti su u skorašnjem planu aktivacije (npr. 6.2.) što je razlog njihove izmjene u Lokalnoj razvojnoj startegiji LAG-a Brač, a sredstva alocirana u mjeru 6.3.1. / 7.4.1.