Ispravak natječajne dokumentacije LAG Natječaja TO 1.1.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Sukladno članku 29. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, podmjere 19.3. “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i podmjere 19.4. “Tekući troškovi i animacija” unutar mjere 19 “Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (NN 96/2017, NN 53/18) LAG Brač ide u Ispravak tehničke prirode LAG Natječaja za TO 1.1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

 

U tijeku objave LAG Natječaja uočena je tehnička pogreška koja se odnosi na:

Prilog IV. Tumačenje kriterija odabira LAG-a Brač

 

U Prilogu IV. vezano uz objašnjenje kriterija 2:

Kada je poslovnim planom predviđena aktivnost nabava nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU čija vrijednost je ispod 10%, a iznad 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu, nositelj tada ne može ostvariti bodove po navedenom kriteriju odabira br.3.
ispravlja se i glasi:
Kada je poslovnim planom predviđena aktivnost nabava nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme u svrhu poljoprivredne proizvodnje i/ili nove opreme u svrhu prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU čija vrijednost je ispod 10%, a iznad 30% aktivnosti prikazanih u poslovnom planu, nositelj tada ne može ostvariti bodove po navedenom kriteriju odabira.

 

U Prilogu IV. vezano uz objašnjenje kriterija 4:

 

Bodovi se dodjeljuju na temelju utjecaja kojega prijavljena investicija ima na poljoprivredno gospodarstvo. Odabire se opcija koja je najviše zastupljena u planiranim troškovima, ovisno je li se projektom postiže povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata ili modernizaciji ili oboje. Prijavitelj projekta mora u Poslovnom planu označiti koji trošak doprinosi kojem od navedenih utjecaja.
ispravlja se i glasi:
Bodovi se dodjeljuju na temelju utjecaja kojega prijavljena investicija ima na poljoprivredno gospodarstvo. Odabire se opcija koja je zastupljena u planiranim troškovima, ovisno je li se projektom postiže povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata ili modernizaciji ili oboje. Prijavitelj projekta mora u Poslovnom planu označiti koji trošak doprinosi kojem od navedenih utjecaja.

 

Prilog IV. Tumačenje kriterija odabira LAG-a Brač možete preuzeti ovdje.

Prilog IV. Tumačenje kriterija odabira LAG-a Brac_V 1.2.

 

Ostala natječajna dokumentacija ostaje nepromijenjena.