Ispravak natječajne dokumentacije LAG Natječaja TO 1.1.1./4 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Na temelju čl. 27. Statuta “LAG-a Brač”  te na temelju članka 29., stavka 6. i stavka 9. Pravilnika o provedbi Podmjere 19.2, 19.3., i 19.4. unutar Mjere 19. „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Upravni odbor LAG-a Brač na održanoj sjednici 14. veljače 2022. godine donosi Odluku  o Ispravku natječajne dokumentacije (URBR: 03/22/12).

Ispravka se odnosi na:

U Natječajnoj dokumentaciji u Obrascu B. (Poslovni plan tablični dio – Excel, radni list – Akcijski i financijski plan, u Tablici A  Plan projektnih aktivnosti/troškova)  u stupcu C Procijenjeni iznos troškova(u HRK): 112.734,00 HRK mijenja se i glasi Procijenjeni iznos troškova:  (u HRK): (ne smije biti manji od 112.734,00 HRK ).

i

U Natječajnoj dokumentaciji u Obrascu B. (Poslovni plan tablični dio – Excel, radni list – Akcijski i financijski plan, u Tablici A  Plan projektnih aktivnosti/troškova)  u stupcima: D “Projektna aktivnost ostvaruje sljedeći cilj”, E “Opišite na koji način projektna aktivnost doprinosi ostvarenju cilja projekta”, F “Katastarska općina” i G “Katastarska čestica” mijenja se način unosa iz postotka u tekst.

Ispravljen Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio možete  preuzeti ovdje:

Obrazac B. Poslovni plan – tablični dio v 1.1.

 

Ostala natječajna dokumentacija ostaje nepromijenjena.