Lokalna akcijska grupa Brač nakon objavljenih Natječaja TO 1.1.1. i TO 3.3.1. analizirala potrebe područja otoka Brača te na temelju rezultata ide u izmjenu Lokalne razvojne strategije koja je i odobrena  30.07.2019. od Agencije za plaćanje.

Najznačajnija je izmjena u smanjenju broja operacija, odnosno povećanje sredstava za mjere koje su se pokazale najzanimljivije bračkim poljoprivrednicima i prijaviteljima.

 

POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA ( TO 1.1.1.)

Tako će se uskoro ponovno raspisati Natječaj za tip operacije 1.1.1., sukladan tipu operacije 6.3.1. na nacionalnoj razini. Riječ je o popularnoj mjeri za poticanje razvoja malih poljoprivrednih gospodarstava u iznosu od 15.000 eura nepovratnih sredstava sufinancirana u 100 postotonom iznosu.

Najvažnije izmjene ovog Natječaja vezane su uz kriterije. Točne kriterije možete provjeriti u Dodatku 2  Lokalne razvojne strategije, a opširnije o objavi ovdje.

ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU ( TO 3.3.1.)

Izmjenom Lokalne razvojne strategije više je sredstava alocirano u ovu mjeru sukladnu 7.4.1. na nacionalnoj razini. Za prvi Natječaj za TO 3.3.1. izdane su Odluke o odabiru projekata.

LAG Brač će krajem tekuće godine ponoviti Natječaj, drugi po redu za ovu mjeru u kojoj je, uz tri financirana u prvom Natječaju, osigurao sredstva za još 10 projekata. Riječ je o ukupno 1.945.673,76 kuna koja će biti utrušena na malu infrastrukturu poput parkova, društvenih domova, sportskih terena, dječjih igrališta i slično, a čiji su korisnici jedinice lokalne samouprave, udruge i slične organizacije sukladno LRS-u.

Detaljnije o kriterijima i Natječaju možete provjeriti u Dodatku 2 LRS LAG-a Brač.

Okvirne datume objave Natječaja možete provjeriti u INDIKATIVNI PLAN OBJAVE NATJEČAJA