Hnv Link
HNV LINK 

Ovog travnja Lokalna akcijska grupa ”LAG 5”, zajedno sa Ekonomskim fakultetom u Splitu, LAG-om Škoji i LAG-om Brač započinje s provedbom međunarodnog projekta HNV Link koji označava ‘’Poljoprivredu na područjima velike prirodne vrijednosti: učenje, inovacije i znanje.

Projekt je započeo s provedbom u travnju 2016 a trajati će 3 godine u kojima će na području od Dubrovačkog primorja do Šolte predstavnici znanstvene zajednice, LAG-ovi te lokalni poljoprivrednici i proizvođači raditi na valorizaciji i primjeni inovacija u svrhu održivog razvoja poljoprivrednih područja velike prirodne vrijednosti.
Financiran je kroz prestižni Horizont2020 program kroz koji je dodijeljeno preko 16 milijuna kuna mreži koja će ‘’premostiti jaz između istraživanja i inovacija’’ u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnom razvoju.

Područje dalmatinskih otoka žarište je bioraznolikosti i tradicijske poljoprivrede koja je znala kako sačuvati okoliš iskorištavajući ga za vlastite potrebe i razvoj lokalnih ekonomija. Danas dalmatinskim otocima prijeti depopulacija i sve je više zapuštenih poljoprivrednih površina. Poljoprivredni, istraživači i inovatori moraju odgovoriti na ovaj izazov te pronaći načine i mehanizme da takav trend zaustave te očuvaju tradicionalni krajobraz živi i ekonomski vitalnim.

Važnost ovog projekta prepoznata je od strane Europske unije koja je ovaj projekt proglasila najinovativnijim projektom prijavljenim i odobrenim od strane Europske komisije na temu ” inovativna, održiva i inkluzivna bioekonomija”. Specifičnost i važnost ovog projekta leži u strukturi mreže i partnera koji je tvore. Tematska mreža na temu poljoprivrede na područjima velike prirodne vrijednosti (HNV farming) čini dio Europskog inovacijskog partnerstva za poljoprivrednu produkivnost i održivost (EIP-AGRI) lansirane u 2012.-oj a koja čini dio strategije rasta za ovo desetljeće. EIP- Agri fokusna skupina čije je HNV Link mreža dio radi na razvoju i primjeni inovacija u segmentu ”bioraznolikost, usluge ekosustava te funkcionalnost tla” i ”povećanje poljoprivredne produktivnosti, outputi i učinkovitost resursa”. Cilj ove mreže je razvoj poljoprivrednog lanca inovacija jačanjem mladih poljoprivrednika te smanjenjem depopulacije edukacijom, razvojem uske i kontinuirane suradnje svih dionika na područjima velike prirodne vrijednosti te razmjenom znanja i iskustava kroz primjere dobre i loše prakse.

Važnost ovog projekta na nacionalnoj razini leži u činjenici da 54,4,% teritorija Republike Hrvatske može biti kategorizirano kao poljoprivredno područje velike prirodne vrijednosti (HNV) a da je dosada jako malo istraživanja na tu temu rađeno a niti jedno koje je uključivalo suradnju dionika iz više različitih sektora i disciplina i koje bi se bavilo razvojem modela koji će pomiriti potrebe gospodarskog razvoja i očuvanja bioraznolikosti.
Ovim projektom u RH će se formirati prva nacionalna višedionička fokusna skupina europskog inovacijskog partnerstva za poljoprivredu koja će raditi na razvoju i primjeni inovacija unutar visokovrijednih prirodnih područja LAG-a Škoji, LAG-a Brač i LAG-a 5 a koja će se financirati iz Programa ruralnog razvoja, mjere 16 a koja će uključivati predstavnike znanstvenih institucija, LAG-a i gospodarstvenika. Temelj za razvoj ovog višedioničkog i transdisciplinarnog partnerstva na nacionalnoj razini čini LEADER mreža Hrvatske koja je kroz članstvo u svojoj organizaciji okupila Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu, LAG 5, LAG Škoji i LAG Brač kao potporna institucija za razvoj i primjenu LEADER pristupa na razinama pojedinog LAG-a.

Područje učenja ”Dalmatinski otoci” odnosno LA Dalmatian Islands unutar projekta HNV Link predstavlja početak valorizacije i inventarizacije visokovrijednog krškog područja prema LEADER metodologiji koja znači fokusiranost na lokalne potrebe i održivi razvoj na mikrorazini, unutar zatvorenih otočkih ekosustava. Ovaj projekt je platforma preko koje će se žiteljima, a napose poljoprivrednicima s područja LAG-a 5, LAG-a Brač i LAG-a Škoji omogućiti potpora za razvoj postojećih i implementaciju novih inovacija koje će doprinijeti njihovoj socioekonomskoj održivosti ali i koje će istovremeno biti alati kojima će se očuvati jedna od najvećih razina biološke raznolikosti na razini Europske unije. Partnerstvo koje tvore LAG-ovi kao primjer institucionalnih inovacija, fakultet kao znanstvena institucija te JUNP Mljet (dio LAG-a 5) kao predstavnik javnog sektora zadužen za pomirbu socioekonomske i biološke komponente na otoku Mljetu predstavlja primjer transdisciplinarnog i višedioničkog partnerstva u službi inovacija i održivog razvoja na razini RH i EU.

Riječ je o projektu koji južnu Hrvatsku, napose južnodalmatinske otoke stavlja u europski fokus kao žarište bioraznolikosti i mjesto ”zelenih” inovacija a koji je prepoznat od strane nadležnih institucija i znanstvene zajednice.