POČETAK PRIJAVE TO 3.3.1. LAG BRAČ

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

POČETAK PRIJAVE TO 3.3.1. LAG BRAČ

siječanj 4

Drugi LAG Natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, za tip operacije 3.3.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – sukladna Mjeri 7.4.1 PRR, temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a Brač 2014.-2020.

PREDMET NATJEČAJA: Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu na području LAG-a Brač.

UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA na ovom LAG natječaju: 1.496.585,76 HRK  

VISINA JAVNE POTPORE po nositelju projekta iznosi najviše: 20.000 EUR

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

  • jedinica lokalne samouprave
  • trgovačko društvo u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave
  • javna ustanova neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola
  • udruga koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije)
  • vjerska zajednica koja ima organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
  • lokalna akcijska grupa koja je odabrana unutar Programa

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA: 04.01.2019. – 04.02.2019.

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima, prilozima, uvjetima natječaja i prijave preuzimaju se u nastavku