Natječaji

Dokumenti za preuzimanje 1 JAVNI POZIV ribarstvo (215,42 KB) 2.Program potpore razvoju ribarstva na području Splitsko-dalmatinske županije 2017.-2020. (167,2 KB) 3. Pravilnik o postupku dodjele potpore za mjere iz Programa potpore razvoju ribarstva na području SDŽ _2017.-2020._ (122,99 KB) 4.Zahtjev za potporu (137 KB) 5. Izjava o korištenim potporama male vrijednostI (86,5 KB) 6.Odgovorna osoba […]

Od 2. listopada 2017. godine otvorene su prijave na natječaj podmjere 5.2 Programa ruralnog razvoja RH – za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima koju je Ministarstvo poljoprivrede aktiviralo zbog šteta od elementarnih nepogoda koje su uzrokovale velike materijalne gubitke i na poljoprivrednim površinama. Više o […]

Splitsko-dalmatinska županija raspisala je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte na pomorskom dobru. Napravljen je izlist JLS od kojih neke imaju pravo na prijavu 1, a neke na prijavu 2 projekta. Svi prihvatljivi prijavitelji s područja LAG -a “Barč”: Grad Supetar, Općine Milna, Nerežišća, Postira, Pučišća, Selca i Sutivan. Prihvatljivi projekti: 1. Razvoj javne […]

  Dodjela potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima ima za cilj pomoći poslodavcima u smanjenju troškova poslovanja, a time i stvoriti uvjete za očuvanje postojećih radnih mjesta. Dodjela potpore omogućava lakše zapošljavanje novih djelatnika, unapređenje poslovanja i razvoj otočnog gospodarstva. KORISNICI Otočni poslodavci sa sjedištem na otocima koji svoju djelatnost obavljaju na otocima. Također, mogu ostvariti […]

Potpora se dodjeljuje za sufinanciranje dijela premije osiguranja usjeva, životinja i biljaka od proizvodnih gubitaka uzrokovanih nepovoljnim klimatskim prilikama, životinjskim i biljnim bolestima, najezdom nametnika i okolišnim incidentom. Za potporu iz podmjere 17.1. potrebno je da je biljna i stočarska proizvodnja evidentirana u ARKOD-u, JRDŽ-u i drugim relevantnim registrima i evidencijama. PRIHVATLJIVI KORISNICI POTPORE aktivni […]

Ovce

Potpora se dodjeljuje za: -plaćene premije osiguranja za konvencionalnu, integriranu, ekološku biljnu i stočarsku poljoprivrednu proizvodnj, uzgoj riba i drugih vodenih organizama  u akvakulturi, usjeva, sadnog materijala, višegodišnjih nasada, staklenika, plastenika, riba, rasplodne i tovne stoke, proizvodnih objekata i opreme u Splitsko-dalmatinskoj županiji. KORISNICI sve pravne i fizičke osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje […]

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore osnivanju i razvoju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva na području Splitsko-dalmatinske županije za 2017. Predmet potpore je dodjela namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava Splitsko-dalmatinske županije za obiteljska poljoprivredna gospodarstva(OPG) prvi put osnovana unutar dvanaest mjeseci do […]

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu uputila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 3. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva za 2017. Podmjera 3.1. Obnavljanje stočnog fonda. Podmjera 3.3. Racionalizacija troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka u uzgoju i proizvodnji. KORISNICI fizičke i pravne osobe vlasnici […]

SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu, uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta  iz Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko dalmatinske županije za 2017. godin Podmjera 1.1. Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, usklađivanje zemljišno-knjižnih i katastarskih stanja na poljoprivrednom […]

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim novinama broj 89/17 novi natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (tzv. Vinska omotnica). TREĆE ZEMLJE su zemlje koje nisu članice EU. CILJ -povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara i vinogradara kroz mjere restrukturiranja i konverzije vinograda […]