All posts by: Vanja Purić

About Vanja Purić

  LAG Brač i Udruga za otočki razvoj “Brač” Vas pozivaju da se uključite u široku (europsku) akciju podizanja javne svijesti o suhozidu.   Znate li da su suhozidi najupečatljiviji dio slike Mediterana? Oni svjedoče o skladu dodira Božje i ljudske ruke na našem tlu. Od prapočetaka organiziranoga života čovjek je prirodni materijal minimalnim zahvatima prilagođavao […]

JAVNI POZIV za sufinanciranje programa udruga iz područja zaštite prirode ili zaštite okoliša od interesa za          Splitsko-dalmatinsku županiju za 2023. godinu https://www.dalmacija.hr/natjecaji/javni-poziv-za-sufinanciranje-programa-udruga-iz-podrucja-zastite-prirode-ili-zastite-okolisa-od-interesa-za-splitsko-dalmatinsku-zupaniju-za-2023-godinu Splitsko-dalmatinska županija poziva udruge čiji programi rada obuhvaćaju zaštitu prirode ili zaštitu okoliša da dostave svoje programe/projekte za 2023.godine zbog mogućnosti ostvarivanja financijske potpore.       JAVNI POZIV […]

  JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 1.   OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG POSJEDA I UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2023. GODINU https://www.dalmacija.hr/natjecaji/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-potpore-iz-mjere-1-okrupnjavanje-poljoprivrednog-posjeda-i-uredenje-poljoprivrednog-zemljista-za-2023-godinu Podmjera 1.1. Potpora se odobrava za poslove rješavanja imovinsko – pravnih odnosa, usklađivanje zemljišno – knjižnih i katastarskih stanja na poljoprivrednom zemljištu putem katastarskih izmjera i zemljišno knjižnih pojedinačnih postupaka što je […]

  Završna konferencija predstavljanja projekta suradnje 19.3.2.„Vještina gradnje suhozida na Mediteranu u službi pejzaža i održivog razvoja“ održana je u uredu LAG-a Brač 21.12.2022. godine. Projekt su predstavili voditelj LAG-a Brač Vanja Purić, Predsjednica udruge “Brač”, dr.sc. Lucija Puljak koja je velikim dijelom zaslužna za pokretanje ovog projekta i na projektu sudjeluje kao partner LAG-a […]

  Kod ispunjavanja zahtjeva (obrazaca, tablica) od 1.1.2023., iznose i ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice potrebno je unijeti u euru (EUR), a u slučaju da su ti iznosi u pravnim instrumentima (na primjer u troškovnicima) izraženi u kuni (kn) potrebno je te iznose odnosno ostale vrijednosti koje se izražavaju kroz novčane jedinice preračunati iz […]

      Upravni odbor Lokalne akcijske grupe “Brač” je 7. studenog 2022.godine donio  37  Odluka o odabiru projekata za tip operacije 1.1.1. “Potpora razvoju poljoprivrednih gospodarstava” iz Lokalne razvojne strategije  LAG-a “Brač” 2014-2020. Riječ je o 6. (šestom) LAG Natječaju, te 4. (četvrtom) za navedenu mjeru koja je sukladna tipu operacije 6.3.1. iz Programa […]

Radionica će se održati u organizaciji JU RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije u sklopu provedbe projekta TAKE IT SLOW sufinanciranog Programom Interreg Italija Hrvatska 2014.-2021. Svrha radionice je upoznavanje malih i srednjih gospodarskih subjekata s područja otoka Brača u sektoru poljoprivrede, prerađivačke industrije i turizma o mogućnostima i ograničenjima postupaka uvođenja certifikata […]

STUDIJSKO PUTOVANJE NA PODRUČJE LAG-A 5     U razdoblju od 20. do 23 listopada okupili smo se u Korčuli povodom manifestacije LAG Fest koja je imala za cilj educirati dionike, umrežiti proizvodni i turistički sektor, ojačati razvojne resurse te promovirati gastro-kulturno nasljeđe područja partnerskih LAG-ova. Naš domaćin, LAG 5 organizirao je iznimno zanimljiv program […]

      Znanstvenom studijom ”Značaj i uloga svemirskih prostornih podataka u uzgoju mediteranskih kultura srednjodalmatinskih otoka” izrađen je pilot-projekt inventarizacije i primjenjivosti inovativnih tehnoloških rješenja u poljoprivredi utemeljenih na uporabi svemirskih prostornih podataka. Izradom studije analizirat će se trenutno stanje, izazovi i problemi te budući trendovi razvoja poljoprivrede srednjodalmatinskih otoka s posebnim osvrtom na […]

  Na Natječaju za financiranje projekata iz područja razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine, projekt  „Digitalna transformacija utvrde Baterija“, Obrta za istraživanje i savjetovanje  DRUGI OTOK iz Splita u suradnji s TZ Milna, prihvaćen je i ocijenjen pozitivno. Transformacija lokalne znamenitosti kao što je utvrda „Baterija“ putem digitalnih tehnologija u turističku atrakciju koja se može […]